Zákon o registru smluv – aktuální problematika

Online + záznam AKREDITOVÁNO

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-540/2023.

Lektoři

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Detail lektora

Termín

3. 12. 2024; 9:00–14:30

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

5.5

Program

• cíl zákona a jeho fungování v kostce,
• sankce a rizika (následky neplatnosti),
• co ve smlouvě nesmí / nemusí být (výjimky ze zveřejnění informací o/ve smlouvách – ochrana údajů – anonymizace),
• co ve smlouvě MUSÍ být,
• opravy,
• typy a varianty smluv (textový obsah, změny smluv, dodatky, kumulace hodnoty),
• vyňaté typy smluv – které smlouvy v registru být NEMUSEJÍ,
• kdo zveřejňuje – povinné subjekty,
• jak se smlouvy uveřejňují,
• vztah ke zveřejnění podle dalších předpisů.

Doporučení, odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen pro velký okruh povinných subjektů a jejich pracovníky, kteří uzavírají smlouvy všeho druhu, včetně veřejných zakázek. Jde o stát – ministerstva, další ústřední orgány, dále města, obce, kraje, jejich příspěvkové organizace a obchodní firmy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, základní, mateřské a umělecké školy, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny a další právnické osoby, v nichž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast. Zveřejňují se povinně všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tis. Kč. Povinnost uveřejnění smluv s těmito povinnými subjekty se však týká i smluvních stran, tedy zejména podnikajících právnických a fyzických osob, které obchodují se „státem“.

Přínos/cíl

Na semináři se dozvíte o povinném zveřejňování smluv, které přineslo množství problémů, namátkou:
Jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy?
Jak aplikovat výjimky z uveřejnění?
Jak vyložit limit 50 tis. Kč u opakovaného, postupně rostoucího či trvalého plnění nebo rámcové smlouvy?
Kdy se hodnota plnění kumuluje a kdy ne?
Jakou povahu má bezúplatná smlouva o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci?
Kdy je objednávka smlouvou, jak zachytit písemný obsah smlouvy, jak anonymizovat osobní údaje, chránit obchodní tajemství nebo interní bezpečnostní informace?
Jak napravit drobné i fatální chyby při špatném či úplném neuveřejnění smluv? A mnohé další.
Právní úprava registru smluv se také opírá o zákon o svobodném přístupu k informacím a má vztah k zákonu o zadávání veřejných zakázek a o územních rozpočtech. Kombinace dopadu uvedených předpisů není jednoduchá a vyžaduje dobrou znalost alespoň typických situací, které se na semináři budou probírat.

Dovoluje nedávné metodické stanovisko MV „nakřivo skenovat z papíru“? Je pdf použitelný formát?
Jak chránit osobní údaje po účinnosti Obecného nařízení (GDPR), např. při prodeji bytu?
Umíte vypořádat bezdůvodné obohacení při neplatnosti smlouvy?
Jak odstranit skrytá metadata a osobní údaje?

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů a osvědčení o absolvování v elektronické podobě.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 226 539 672), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

2 690 Kč bez DPH

2 690 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

3. 12. 2024
Online
3. 12. 2024
Praha

Cenové varianty

24A6130

cena je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

2 690 Kč

cena bez DPH

2 690 Kč

cena s DPH

24A613A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 111 Kč

cena bez DPH

5 111 Kč

cena s DPH

24A613B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 263 Kč

cena bez DPH

7 263 Kč

cena s DPH

24A613C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 146 Kč

cena bez DPH

9 146 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO