Veřejné zakázky – vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření

Online

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Cenové indexace a valorizace, inflační doložky.

Lektoři

Mgr. Jan Slezák

Mgr. Jan Slezák

Detail lektora

Termín

12. 10. 2022; 9:00–13:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

4

Program

• zásady zákona č. 134/2016 Sb. ve vztahu ke smluvním závazkům,
• vymezení zadávacích podmínek zaměřené na smluvní podmínky,
• jak správně formulovat předem vyhrazené změny závazku,
• varianty cenové indexace a jejich omezení,
• inflace, vstupní náklady, odvětvové a komoditní doložky,
• sdílení rizika s dodavatelem,
• příklady vyhrazených změn z praxe – smlouva o dílo, smlouva kupní, smlouva o poskytování služeb,
• právní úprava změn závazku ze smlouvy,
• generální klauzule,
• režim de minimis, počítání změn v penězích,
• režim změny závazku pro nemožnost změny dodavatele,
• vícepráce/méněpráce, problematika vzájemného zápočtu,
• výhrada změny dodavatele – riziková i efektivní,
• ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,
• uveřejňovací povinnosti.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen pro pracovníky organizací podřízených při uzavírání obchodních smluv zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kteří jsou odpovědní za plnění smluv z veřejných zakázek.
Předpokládá se základní orientace v dané problematice.

Přínos/cíl

Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu semináře se dozvíte, jak lze realizovat změny smluvních závazků již uzavřených v předchozím zadávacím řízení v režimu zákona, jak se na takové změny lze připravit a jak reagovat na aktuální potřeby zadavatele, které mohly i nemohly být předvídány.

Vyhrazené změny závazku – někdy též nazývány opčním právem – umožňují předem určit podmínky, za nichž lze překročit původně předpokládaný finanční či věcný objem smlouvy nebo jiným způsobem smlouvu změnit a to včetně změny dodavatele, to vše bez nutnosti provedení nového zadávacího řízení. Změnové výhrady se rovněž mohou vztahovat k nadměrnému růstu inflace, dodavatelských cen či burzovních výkyvů.

V rámci výkladu bude rovněž vysvětleno, jak lze řešit potřebu dodatečných dodávek, služeb nebo stavebních prací a též problematiku dodávek, služeb nebo stavebních prací nových, ve smlouvě nezahrnutých. To se týká i tzv. „víceprací“ a „méněprací“ běžných u mnohých smluv o dílo.

Výklad je doprovázen příklady z praxe a smluvními změnami u vzorových stavebních investic, kupních smluv i smluv o poskytování služeb, včetně přehledu rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a navazující judikatury.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

2 390 Kč bez DPH

2 892 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

12. 10. 2022
Online
12. 10. 2022
Praha

Cenové varianty

22A5350

2 390 Kč

cena bez DPH

2 892 Kč

cena s DPH

22A535A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 541 Kč

cena bez DPH

5 495 Kč

cena s DPH

22A535B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 453 Kč

cena bez DPH

7 808 Kč

cena s DPH

22A535C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8 126 Kč

cena bez DPH

9 832 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo