Účetnictví organizačních složek a daňové souvislosti

Online + záznam

Lektoři

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Detail lektora

Termín

31. 5. 2024; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

5

Program

• legislativní rámec, změny v důsledku novely zákona o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu,
• podnikání zahraničních osob v ČR, vznik stálé provozovny,
• výhody a nevýhody tohoto typu podnikání, převodový můstek účetnictví – konto 395,
• vznik a zánik organizační složky, vedoucí organizační složky,
• daňové neuznatelné výdaje organizační složky, cestovní náhrady,
• účetní a daňové odpisy HIM, převody majetku,
• kursové přepočty organizační složky, zúčtovací vztahy,
• změny v tvorbě opravných položek, dodanění závazku, pohledávky a závazky vůči matce, • rezervy a jejich daňový odpočet, zákon o rezervách a jeho využití u o.s.,
• ocenění CP a podílů, přecenění,
• dohadné položky – nástroj pro daňovou optimalizaci,
• časové rozlišení nákladu a výnosu,
• inventarizace majetků a závazků organizačních složek,
• DPH a organizační složka,
• cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení,
• uplatnění odčitatelných položek od základu daně,
• slevy na dani, výpočet slevy za ZPS,
• výpočet daňové povinnosti a záloh na daň, zápočet daně uhrazené v zahraničí,
• uplatňování ztrát z minulých let, uplatňování daru,
• odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik,
• zpracovaní DPPO organizační složky,
• zahrnutí zahraničních příjmů do DPPO,
• audit účetní závěrky, zpráva o propojených osobách dle ZOK,
• způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky o.s., rozdělení hospodářského výsledku,
• organizační složka na Slovensku,
• základní zásady daňového řízení – kontrola správce daně, novela Daňového řádu.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen účetním a „daňařům“ organizačních složek podniku, dále pak daňovým poradcům, ekonomům, a všem, které se ve své praxi potřebují orientovat v účtování a zdaňování daných subjektů.

Přínos/cíl

Cílem semináře je seznámit s účetní závěrkou včetně změn DPPO. Účastí získáte komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek, optimalizaci DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, auditu, i o komunikace s FÚ. Dozvíte se vše podstatné o stanovení daňového základu organizační složky, vedení účetnictví i dani z přidané hodnoty.
Připravíte se na správnou inventarizaci majetku organizační složky a její praktické provedení.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

2 490 Kč bez DPH

3 013 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

31. 5. 2024
Online

Cenové varianty

24A2970

2 490 Kč

cena bez DPH

3 013 Kč

cena s DPH

24A297A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 731 Kč

cena bez DPH

5 725 Kč

cena s DPH

24A297B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 723 Kč

cena bez DPH

8 135 Kč

cena s DPH

24A297C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

8 466 Kč

cena bez DPH

10 244 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO