Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2025

Online

Lektoři

Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Detail lektora

Ing. Monika Sušánková

Ing. Monika Sušánková

Detail lektora

Mgr. Vladimír Černý

Mgr. Vladimír Černý

Detail lektora

Termín

17. – 19. 12. 2024

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

15

Program

1. seminář: 17. 12. 2024; 9:00–16:00
Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024 • Mgr. Vladimír Černý
Aktuální stav pracovněprávní legislativy ke konci roku 2024 • zhodnocení dopadů evropských směrnic do českého pracovního práva – rovnováha mezi pracovní a soukromým životem, transparentnost a předvídatelnost pracovněprávních vztahů • výhled možných další změn z pohledu EU a české republiky v dalších letech • vznik pracovního poměru z pohledu praxe, zkušební doba, doba určitá, LPP • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: velká legislativní změna – praktický rozbor jednotlivých změn od roku 2023/2024 • pracovní doba a její rozvrhování – plánování směn, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky v práci, denní a týdenní zákonný odpočinek, práce přesčas, evidence pracovní doby • dovolená a její základní ustanovení, čerpání z pohledu všech forem pracovněprávních smluvní vztahů • překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele • doručování písemností – nová legislativní úprava: kdy a co je možné doručovat elektronickou formou • nová úprava práce z domova – práce na dálku • skončení pracovního poměru: základní vymezení z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance • Gender Pay Gap – rovné odměňování v pracovněprávních vztazích: základní seznámení.

2. seminář: 18. 12. 2024; 9:00–13:00
Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2024, změny pro rok 2025 • Ing. Monika Sušánková
Uplatňování ročních slev v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti u poplatníka daně: roční sleva na manželku, manžela poplatníka • nezdanitelné částky ze základu daně u poplatníka • podmínky a způsoby prokazování ročních slev a nezdanitelných částek ze základu daně.
Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – zaměstnavatel:
porovnání měsíčních záloh za zaměstnance s měsíčními rekapitulacemi odvodu záloh na daň,
• provedení inventarizace měsíčních plateb záloh daně ze závislé činnosti • zjištění měsíčního počtu zaměstnanců k poslednímu dni kalendářního měsíce • sestavení vlastního formuláře „ Vyúčtování daně…“ • přílohy k ročnímu vyúčtování.
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob:
porovnání měsíčních plateb srážkové daně s měsíčními rekapitulacemi odvodu srážkové daně • provedení inventarizace plateb srážkové daně • sestavení vlastního formuláře „Vyúčtování daně vybírané srážkou…“ • příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou.
Povinnosti zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu:
závazné termíny • způsoby podání vyúčtování.
Praktické příklady na vyplňování tiskopisů o ročním zúčtování daně.

3. seminář: 19. 12. 2024; 9:00–14:00
Mzdové předpisy pro rok 2024 • Ing. Růžena Klímová
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy v r. 2025 • průměrný výdělek a jeho ochrana • změny v pojistném na nemocenské pojištění • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v r 2025 • redukční hranice pro nemocenské pojištění • redukční hranice pro výpočet nároku na náhradu mzdy při DPN • parametrické údaje pro OSVČ v r. 2025 • maximální vyměřovací základ v r. 2025 • sazby pojistného na sociální zabezpečení v r. 2025 • změny v pojistném na zdravotní pojištění • minimální vyměřovací základ • doplatek do minima • zálohy na pojistném u OSVČ hlavní • kdo je považován za OSVČ hlavní s povinností platit zálohy na pojistném • upozornění na povinnosti při změně zdravotní pojišťovny.

Srážky ze mzdy • nezabavitelná částka od 1.1.2025 • životní minimum od 1.1.2025 • normativní náklady dle §§ 26 a 26a zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře •
paušální náhrada nákladů.

Dovolená, čerpání dovolené, nevyčerpaná dovolená • výpočet dovolené po ukončení mateřské dovolené.

Přehled změn u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • výpočet příplatkových odměn – příplatek za výkon práce ve svátek, v sobotu a neděli, v noci a ve ztíženém pracovním prostředí • pravděpodobný výdělek u dohod • výpočet dovolené u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • harmonogramy směn, formy seznámení s harmonogramem směn

Hlavní změny v zákoně o daních z příjmů ze závislé činnosti v r. 2025

Změny v dalších právních předpisech:
Zákon o státní sociální podpoře • Zákon o zaměstnanosti – nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Určeno

Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti.

Přínos/cíl

Po absolvování tohoto cyklu budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a o změnách očekávaných pro rok 2025, pokud budou v době konání semináře známé.
Budete připraveni je aplikovat do praxe.
Obsah přednášek zohlední legislativní vývoj k datu konání.

Poznámka

Volný cyklus tří seminářů, které lze absolvovat i samostatně.

Samozřejmostí je osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 226 539 672), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

6 570 Kč bez DPH

7 950 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

17. 12. 2024
Online

Cenové varianty

24A5000

včetně slevy ve výši 1 900 Kč bez DPH při účasti na celém cyklu

6 570 Kč

cena bez DPH

7 950 Kč

cena s DPH

24A500A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

12 483 Kč

cena bez DPH

15 104 Kč

cena s DPH

24A500B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

17 739 Kč

cena bez DPH

21 464 Kč

cena s DPH

24A500C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

22 338 Kč

cena bez DPH

27 029 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO