Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně

Prezenčně MV ČR

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-278/2019.

Lektoři

Ing. Miroslava Pýchová

Ing. Miroslava Pýchová

Detail lektora

Termín

17. 10. 2023; 9:00–14:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

5

Program

• výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu,
• vyžádané dokumenty ke kontrole,
• způsoby účtování příjemců dotací,
• co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků), změny na základě občanského zákoníku a dalších zákonů,
• příklady konkrétního postupu kontroly u různých typů příjemců dotací,
• porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky,
• příklad struktury a formulací v protokolu o kontrole.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí kontroly u různých typů příjemců dotací. Zúčastnit se mohou také kontrolovaní.

Přínos/cíl

Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno.

Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a v případě prezenčních kurzů také právní předpisy.
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

S tématem souvisí kurz „Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovarel nebo příjemce“ 21. 9. 2023, a také kurz „Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů“ 14. 11. 2023, kde jsou detailně vysvětlena práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných v průběhu kontroly a seminář „Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu“, 14. 12. 2023.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

2 490 Kč bez DPH

2 490 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

17. 10. 2023
Praha
17. 10. 2023
Online

Cenové varianty

2306460

cena je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

2 490 Kč

cena bez DPH

2 490 Kč

cena s DPH

230646A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 731 Kč

cena bez DPH

4 731 Kč

cena s DPH

230646B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 723 Kč

cena bez DPH

6 723 Kč

cena s DPH

230646C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8 466 Kč

cena bez DPH

8 466 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo