Personální a mzdová problematika v praxi roku 2022

Sleva Online + záznam

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE

Lektoři

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

Termín

4. 2. 2022; 9:00–16:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

6

Program

Zákoník práce v roce 2021 a výhled do roku 2022 – výtah nejdůležitějších informací.
Postupy před vznikem pracovního poměru • vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování • problematika vstupních prohlídek a dalších povinností zaměstnavatelů v oblasti pracovně lékařských sužeb • pracovní smlouva a její obsah.

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti – co musí zaměstnavatel u těchto pracovně právních vztahů respektovat.

Určování pracovní doby – pojem směna a pracovní doba • dopady správného rozvržení týdenní pracovní doby na výpočet mzdy, platu, a v neposlední řadě i na dovolenou • režim práce z domova a poskytování případných benefitů např. stravenkový paušál, příspěvky na penzijní připojištění • překážky v práci na straně zaměstnance atd.
Doporučené vzory písemností a nejčastějších vnitřních předpisů.

Převody dovolené z roku 2021 do roku 2022 – povinnosti zaměstnavatelů § 217 a § 218 Zákoníku práce • řešení čerpání mateřské dovolené a dovolené • překážky v práci, které jsou považované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná (odkaz na § 216 Zákoníku práce).
Celá řada názorných ukázek výpočtů dovolené.

Nařízení vlády č. 405 o nových sazbách minimální mzdy na rok 2022 – pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.

Srážky ze mzdy, platu nebo odměn na rok 2022 – základmí nejdůležitější informace.
Výpočet srážek 2022. Názorné ukázky výpočtů. Nezabavitelná částka – povinná.
Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby – dokladování vyživovaných osob s odkazem na Občanský zákoník. Určování třetin a jejich účel. Doporučené postupy. Obsah Zápočtového listu – informace o exekucích. Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy – Občanský zákoník.
Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od 1. 1. 2022.
Nová sleva na dani za zastavenou exekuci – zásadní informace. Institut chráněného účtu dlužníka a povinnosti mzdové účtárny.

Zdravotní pojištění 2022:
Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2022 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.

Pojistné na sociální zabezpečení 2022:
Maximální vyměřovací základ • osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění. Dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění. Dobrovolná platba na důchodovém pojištění. Pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného. Sazby pojistného.

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2022:
Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance. – možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.
Vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance.

Příspěvek v době karantény nebo izolace tzv. Izolačka – názorné ukázky výpočtu • účinnost od 23. 12. 2021 do 28. 2. 2022.

Změny v zákoně o nemocenském pojištění na rok 2022:
Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro vznik účasti na pojištění Kč 3 500 Kč, pojem malý rozsah od roku 2022.
Dohoda o provedení práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2022.
Specifické okruhy pojištěnců – statutáři, členové družstev, volebních komisí.

Zásadní změny v dlouhodobém ošetřovném, zrušení podmínky žití ve společné domácnosti u krátkodobého ošetřovného, prodloužení podpůrčí doby u otcovské – názorné příklady.

Nové doplnění tiskopisu „Oznámení o vzniku a zániku účasti na nemocenském pojištění s účinností od 1. 4. 2022, o údaje pro úřad práce ve vazbě na výpočet podpory v nezaměstnanosti.

Důchodové pojištění – změny 2022:
Podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2022 – porovnání s rokem 2021. Názorná ukázka výpočtu starobního důchodu pro rok 2022.

Daň ze závislé činnosti v roce změny 2022:
Zvýšení slevy na poplatníka a výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti od roku 2022. Pojem nezaopatřené dítě a příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně. Tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.

Zákon o zaměstnanosti v roce 2022:
Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců.

Další informace pro rok 2022:
Vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného pro rok 2022 • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.

Problematika COVID:
Krizové ošetřovné, kompenzační bonusy, program Antivirus v části B a jeho trvání!
Program Kurzarbeit – základní informace.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.

Přínos/cíl

Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Lektor posluchače seznámí s aktuální legislativou v personální a mzdové oblasti, a to ve vazbě na praktické provádění. Na této akci obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
+

2 590 Kč bez DPH

2 090 Kč bez DPH

2 529 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

4. 2. 2022
Online
28. 3. 2022
Praha
28. 3. 2022
Online

Cenové varianty

22A362X

zvýhodněná cena na přihlášky přijaté od 21. 1. 2022 včetně

2 590 Kč

2 090 Kč

cena bez DPH

3 134 Kč

2 529 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo