Konference DAŇOVÝ ŘÁD 2023 – XXIII. ročník procesního daňového práva

Sleva Prezenčně Konference

Záštitu nad konferencí převzalo Odvolací finanční ředitelství.

Lektoři

Ing. Zdeněk Burda

Ing. Zdeněk Burda

Detail lektora

Ing. Tomáš Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek

Detail lektora

Dalších 7 lektorů

Termín

13. – 14. 11. 2023; 9:00 – 16:00

Místo konání

HOTEL OLYMPIK – ARTEMIS, U Sluncové 71/14, 186 76 PRAHA 8

Počet výukohodin

12

Program

1. den • 13. 11. 2023
9.00 – 11.00 • Mezinárodní dožádání • Ing. Zdeněk Burda, Ing. Vítězslav Kapoun

11.30 – 13.00 • Daňový subjekt žije i po smrti • Mgr. Jiří Gottwald

14.00 – 16.00 • Součinnost třetích osob a institucí se správcem daně a použitelnost takto získaných důkazních prostředků • Mgr. Lenka Krupičková, LL.M., Mgr. Ing. Lenka Bursíková

2. den • 14. 11. 2023
9.00 – 11.00 • Úroky ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH • Ing. Tomáš Hajdušek; JUDr. Daniel Hušek, MPA

11.30 – 13.00 • Jak správně postupovat před správním soudem v daňových věcech • prof. JUDR. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

14.00 – 16.00 • Praktické zkušenosti s elektronickou komunikací se správcem daně • Ing. Pavel Říha

Účast v panelové diskuzi přislíbili:
JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský (advokát se specializací na řešení daňových sporů, správu daní a daňový řád)
JUDr. Ondřej Moravec Ph.D. (advokát, AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.)
Ing. Jan Rambousek, LL.M.(daňový poradce, člen sekce DPH a správy daní a poplatků KDP ČR)
Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D. (ředitel Odvolacího finančního ředitelství)

Určeno

Pro daňové a účetní poradce, pracovníky státní správy a další odbornou veřejnost.

Přínos/cíl

Konference se bude jako již tradičně zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou se zaměřením na správu daní. I v letošním dvacátém třetím ročníku podchytíme aktuální otázky, které jsou předmětem diskuzí u odborné veřejnosti. Pokračujeme v tradici – u vybraných témat nabízíme místo samostatného přednášejícího více lektorů z „opačných stran barikády“ (soudce, daňový poradce, pracovník státní správy), tak je zajištěno více úhlů pohledu na danou problematiku.
Snahou letošní konference je opět hledání hranice mezi potřebou státní správy zajistit řádný výběr daní na straně jedné a zachování práv daňových subjektů na straně druhé.
V odborné veřejnosti se v poslední době velmi diskutovalo o možnosti využít kamerové záběry policie při daňovém posuzování knihy jízd daňového subjektu. Soudkyně Nejvyššího správního soudu a krajského soudu se proto budou zabývat možností využití důkazů od třetcíh osob a institucí v daňovém řízení.

Pohled soudce na skutečnost, že i po úmrtí daňového poplatníka nekončí jeho daňové povinnosti, bude tématem další přednášky.

Vzhledem k otevřenosti naší ekonomiky je zcela běžné obchodování se zahraničím a tudíž i dožádání zahraničních správců daně při kontrolní činnosti. Pravidly a úskalími v této oblasti se budou zabývat odborník ze státní správy i daňový poradce.

Napsat žalobu či kasační stížnost správně nemusí být zcela jednoduché ani pro odborníka. Soudce Nejvyššího správního soudu nás obohatí o své zkušenosti z kauz, které posuzuje.
Prověřování nadměrných odpočtů je často velmi dlouhé a s tím souvisí otázka úhrady úroků od státu v případě, že je nárok na odpočet DPH obhájen. Přestože jde o již mnoho let spornou problematiku, stále ještě nejsou vyřešeny všechny nejasnosti s tím spojené. I zde se účastníky pokusíme informovat o aktuálním stavu.
Digitalizace a elektronická komunikace se státem je často opakovaným cílem nejrůznějších politických reprezentací. S praktickými zkušenostmi s elektronickou komunikací s finančními orgány nás seznámí zástupce Komory daňových poradců.
Cílem konference je výměna názorů všech zúčastněných stran, proto kromě daňových poradců přednáší i zástupci finančních orgánů, Nejvyššího správního soudu, krajských soudů apod.

Odborný garant konference a moderátor:
Ing. Zdeněk Burda (daňový poradce, člen sekce správy daní KDP ČR)

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení včetně oběda.
Každý účastník obdrží sborník příspěvků konference.

Ubytování si účastníci zajišťují sami (e-mail: reservation@olympik.cz), www.olympik.cz.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury
(více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Metro B – Invalidovna nebo tramvaje č. 3, 8 a 24 do zastávky Invalidovna, ulicí K Olympiku směrem od centra a za hotelem Olympik doprava ulicí U Sluncové. Placené parkování je možné na hotelovém parkovišti, karty vydává recepce hotelu.

+

6 890 Kč bez DPH

5 590 Kč bez DPH

6 764 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

13. 11. 2023
Praha

Cenové varianty

230856X

cena pro první přihlášené platná na přihlášky přijaté do 13. 10. 2023 včetně

6 890 Kč

5 590 Kč

cena bez DPH

8 337 Kč

6 764 Kč

cena s DPH

230856A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

13 091 Kč

cena bez DPH

15 840 Kč

cena s DPH

230856Q

cena pro pracovníky státní správy a samosprávy

4 590 Kč

cena bez DPH

5 554 Kč

cena s DPH

2308561

cena pro členy Komory daňových poradců ČR

5 490 Kč

cena bez DPH

6 643 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo