Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně

Prezenčně

Volný cyklus tří seminářů, které lze absolvovat i samostatně.

Lektoři

Ing. Václav Benda

Ing. Václav Benda

Detail lektora

Ing. Jiří Nesrovnal

Ing. Jiří Nesrovnal

Detail lektora

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Detail lektora

Termín

21. – 23. 5. 2024; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

18

Program

1. seminář:
21. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z přidané hodnoty pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Václav Benda
Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH • vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2023 a 2024 • vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží • vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku • vymezení místa plnění při poskytování služeb • zvláštní režim jednoho správního místa • jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery) • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku • vystavování daňových dokladů • stanovení základu daně, výpočet a zaokrouhlování vypočtené daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů • sazby daně • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně dodání a pořízení zboží v režimu skladu • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu • pravidla pro uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží • uplatňování nároku na odpočet daně, včteně snížení odpočtu daně při zrušení registrace • zvláštní režim, pro cestovní službu a změny od 1. 1. 2024 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění • správa DPH v tuzemsku • podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení.

2. seminář:
22. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z příjmů právnických osob pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Jiří Nesrovnal
• aktuální daňové změny schválené v roce 2023 a 2024,
• vybrané daňové změny včetně výkladů a aktuální judikatury se zaměřením na oblast DPPO,
• daňový úsporný balíček (změny sazby, změny v zaměstnaneckých benefitech, funkční měna, změny v dohodách o provedení práce, nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů, limitace vstupní ceny aut)
• nový výkladový pokyn k ZDP D-59,
• vybrané daňové aspekty agrese Ruska na Ukrajinu.

3. seminář:
23. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
• aktuální stav legislativy
• zásadní změny ve zdanění fyzických osob od roku 2024,
• rozsah daňové povinnosti v ČR rezidentů x nerezidentů
• příjmy vyňaté z předmětu daně a příjmy od daně osvobozené (prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů …).
• příjmy ze samostatné činnosti (podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocení, uplatnění odpisů, škody na majetku, operace s pohledávkami, spolupracující osoby
• zdanění příjmů z nájmu (příjmy, uplatnění výdajů, příjmy ze spoluvlastnictví)
• příjmy ostatní (z příležitostných činností , z prodeje majetku, uplatnění výdajů, přepočet zahraniční měny …)
• příjmy ze zahraničí (ze závislé činnosti, příjmy zahrnované do samostatného základu daně, stálá provozovna, uplatnění výdajů …)
• odpočty od základu daně a slevy na dani
• poplatník v paušálním režimu (paušální daň, překročení limitu příjmů a změna pásma, daňové přiznání…..)
• zajímavé rozsudky, koordinační výbory, informace MF

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Cyklus seminářů je určen zkušeným finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům

Přínos/cíl

Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy (DPH, DzPO, DzFO).
Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě s dopady do odborné praxe, seznámí vás s aktuální judikaturou, se závěry koordinačních výborů, s informacemi a pokyny ministerstva financí.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

7 470 Kč bez DPH

9 039 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

21. 5. 2024
Praha
21. 5. 2024
Online

Cenové varianty

2403220

včetně slevy ve výši 1 500 Kč při účasti na celém cyklu

7 470 Kč

cena bez DPH

9 039 Kč

cena s DPH

240322A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

14 193 Kč

cena bez DPH

17 174 Kč

cena s DPH

240322B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

20 169 Kč

cena bez DPH

24 404 Kč

cena s DPH

240322C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

25 398 Kč

cena bez DPH

30 732 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO