Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi

Sleva Online

Praktické návody pro uzavírání smluv.
Příklady a doporučení z praxe.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Lektoři

Mgr. Jiří Lehečka

Mgr. Jiří Lehečka

Detail lektora

Termín

29. 3. 2023; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

5

Program

• nejčastější chyby a nedostatky,
• kdo je oprávněn za podnikatele smlouvu uzavřít, jaké normy jsou přísné a od kterých se lze odchýlit,
• význam překvapivých ujednání ve smlouvě,
• předsmluvní odpovědnost,
reklamace vad po novele občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele,
• předkupní právo a jeho změny po novele občanského zákoníku,
• postup při uzavírání smlouvy, forma smlouvy a její změny,
• smlouva o smlouvě budoucí
• výklad klíčových ustanovení kupní smlouvy a smlouvy o dílo a vzájemné odlišnosti,
• omezení obsahu smluv – ochrana slabší strany,
• změna závazků: změna obsahu smlouvy, změna dlužníka, věřitele,
• formulářové smlouvy, obchodní podmínky (a jejich konflikt), rámcové smlouvy,
• povinnosti smluvních stran a následky jejich porušení – kontraktační doporučení,
• předání a převzetí věci, přechod nebezpečí škody na věci – specifikace možných případů u obou smluvních stran a jejich variantní řešení,
• nabytí vlastnictví a vedlejší ujednání,
• přechod dluhů a přistoupení k dluhům,
• zajištění a utvrzení dluhu, smluvní pokuty,
• jak reklamovat a uplatnit práva z odpovědnosti za vady,
• jak nastavit ukončení smlouvy v případě porušení povinností (výpověď, odstoupení),
• výhody a úskalí rozhodčích doložek ve smlouvách, registr smluv.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se ve své praxi zabývají přípravou, uzavíráním a realizací zejména kupních smluv a smluv o dílo, včetně zřizování zajišťovacích institutů, tj. zejména pro podnikatele, pracovníky obchodních a finančních oddělení společností.

Přínos/cíl

Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů.
Získáte aktuální poznatky o zkušenostech z praxe při uzavírání a realizaci zejména kupních smluv a smluv o dílo a obdržíte detailní návod, na co se v klíčových ustanoveních smluv zaměřit, a jak vhodně upravit vzájemná práva a povinnosti a rozložit rizika mezi obě smluvní strany.
Obdržíte doporučení z obchodní praxe ke vhodným postupům při plnění vzájemných povinností ze smluv a zajištění dodržení povinností vyplývajících ze smluv.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

2 690 Kč bez DPH

1 990 Kč bez DPH

2 408 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

29. 3. 2023
Online

Cenové varianty

23A283X

zvýhodněná cena platná na přihlášky přijaté od 10. 3. 2023 včetně

2 690 Kč

1 990 Kč

cena bez DPH

3 255 Kč

2 408 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

29. 3. 2023

Praha

5 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

29. 3. 2023

Online

5 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Online + záznam

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo