Implementace Anti-Tax Advoidance Directive (ATAD) do daňové praxe

Novinka KDP ČR Online

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Lektoři

Ing. Tomáš Drtina

Ing. Tomáš Drtina

Detail lektora

Termín

19. 4. 2023; 9:00–16:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

6

Program

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů (§ 23e a § 23f ZDP):
• vymezení pojmu výpůjční výdaj a výpůjční příjem,
• limity ve vztahu k aplikaci nadměrných výpůjčních výdajů,
• výpočet daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy,
• úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji,
• možnost uplatnění částek převyšujících limit v budoucnosti,
• výjimky z režimu omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů,
• nadměrné výpůjční výdaje v DAP DPPO,
• informace GFŘ k aplikace nadměrných výpůjčních výdajů.

Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (exit tax) (§ 23g a § 38zg ZDP):
• předpoklady aplikace exit tax v praxi,
• majetek podléhající exit tax,
• specifika uplatňování exit tax u zásob,
• aplikace exit tax při přeměnách a vkladech,
• úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji,
• posečkání daně při přemístění majetku bez změny vlastnictví (§ 38zg ZDP),
• Exit tax v DAP DPPO,
• informace GFŘ k aplikaci institutu přemístění majetku bez změny vlastnictví.

Zdanění ovládané zahraniční společnosti (§ 38fa ZDP):
• podmínky pro aplikaci,
• vymezení ovládající společnosti a ovládané zahraniční společnosti,
• vymezení zahrnovaných příjmů,
• úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji,
• snížení daně dle § 38fa odst. 9 ZDP,
• snížení daně dle § 38fa odst. 10 ZDP,
• příjem, který není předmětem daně dle § 38fa odst. 12 ZDP,
• zdanění ovládané zahraniční společnosti v DAP DPPO,
• informace GFŘ ke zdanění ovládané zahraniční společnosti.

Řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace (§ 23h ZDP):
• vymezení pojmu rozdílná právní kvalifikace,
• aplikace ustanovení § 23h odst. 1 ZDP – příklady,
• aplikace ustanovení § 23h odst. 2 ZDP – příklady,
• importované hybridní nesoulady,
• informace GFŘ k aplikaci § 23h ZDP.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen zejména finančnímu a ekonomickému managementu, hlavním účetním a daňovým poradcům; i dalším pracovníkům, kteří se orientují v oblasti firemních financí a mají zodpovědnost za vedení daňové agendy v souvislosti s aplikací Směrnice ATAD.

Přínos/cíl

Na semináři se seznámíte s novými pravidly souvisejícími s aplikací nových ustanovení ZDP v praxi, budou vysvětleny principy navrhovaných opatření a také přístup finanční správy ke kontrole předmětných ustanovení, včetně otázky zahrnutí do daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Směrnice ATAD byla do české právní úpravy transponována zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který nabyl účinnosti 1. 4. 2019. Tato novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) zavádí do českého daňového systému následující pravidla:
• omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů – § 23e ZDP a § 23f ZDP,
• zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví – § 23g ZDP, § 22 odst. 1 písm. j) ZDP a § 38zg ZDP,
• zdanění ovládané zahraniční společnosti – § 38fa ZDP,
• řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace – § 23h ZDP.
Zároveň v rámci implementace směrnice ATAD bylo do § 8 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuto obecné pravidlo proti zneužívání práva.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

2 790 Kč bez DPH

3 376 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

19. 4. 2023
Online
19. 4. 2023
Praha

Cenové varianty

22A5830

2 790 Kč

cena bez DPH

3 376 Kč

cena s DPH

22A583A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 301 Kč

cena bez DPH

6 414 Kč

cena s DPH

22A583B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 533 Kč

cena bez DPH

9 115 Kč

cena s DPH

22A583C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 486 Kč

cena bez DPH

11 478 Kč

cena s DPH

22A5831

cena pro členy Komory daňových poradců ČR

2 190 Kč

cena bez DPH

2 650 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo