Koučink

Vzdělávací program na míru v podobě koučinku VOX.

Kouč vám neřekne, jaké je řešení. Je tu od toho, aby Vás navedl, naučil správný postup a dovedl tak k opakovatelnému úspěchu. Systematicky kladenými otázkami Vás dostane tam, kam jste chtěli nebo tam, kam jste potřebovali. Neudělá práci za Vás, aktivní spolupráce je nutná. Koučink pomáhá jako samostatný proces, ale také může pomoci po tréninku k implementaci nově nabytých zkušeností a znalostí do zaběhnutých stereotypů a procesů.

>> Individuální i skupinový

>> Neradíme ale směrujeme

>> Dotazováním k cíli

>> Pro nový úhel pohledu


Jako výstup z koučování můžeme dle přání klienta/zadavatele zpracovat:

výstupní zprávu, která bude obsahovat obecný popis oblasti, na kterou se koučování zaměřovalo a doporučení k rozvoji lepších pracovních návyků a kompetencí, případně i vhodné formy rozvoje.


Jako výstup z koučování nikdy neposkytujeme:

  • popis atributů osobnosti (pokud to není součástí výstupů předchozí diagnostiky)
  • silné stránky osobnosti (pokud to není součástí výstupů předchozí diagnostiky)
  • rezervy osobnosti (pokud to není součástí výstupů předchozí diagnostiky)
  • jakékoli jiné hodnocení osoby koučího ani konkrétní popis koučovaných sezení.

Důvodem je naše přesvědčení o neslučitelnosti koučování jako rozvojového nástroje s požadavky na jakékoli hodnocení atributů osobnosti koučího. Požadavek na výstup v podobě výše uvedeného hodnocení by mohl narušit důvěru mezi koučovaným a koučem i celý průběh této rozvojové aktivity. K hodnocení osobnosti, výkonnosti, pracovních návyků či motivace jsou určeny jiné rozvojově/hodnotící aktivity (AC/DC, psychodiagnostika, sociodiagnostika, BEI atd.). Děkujeme za pochopení.

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO