Mgr. Petr Sprinz Ph.D., LL.M.

partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS

Petr Sprinz je partnerem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS spoluodpovědným za oblast restrukturalizací a insolvencí, bankovnictví a zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. Je též zapsaným rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Vídeňského arbitrážního soudu (VIAC) a Londýnského arbitrážního soudu (LCIA).

V oblasti insolvencí a restrukturalizací má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v insolvenčním řízení na straně věřitelů i dlužníků, jakož i třetích osob v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku z majetkové podstaty. Ve své praxi se Petr Sprinz specializuje i na poradenství v otázkách souvisejících s úpadkem, včetně problematikou náhrady škody způsobené porušením povinnosti podat insolvenční návrh a povinností členů statutárního orgánu korporací na pomezí úpadku.

V oblasti insolvenčního práva rovněž publikuje a přednáší u nás i v zahraničí. Je mimo jiné vedoucím autorem připravovaného komentáře k insolvenčnímu zákonu z edice velké komentáře Beck (říjen 2019). Je mimo jiné členem pracovní komise Ministerstva spravedlnosti pro implementaci směrnice o restrukturalizaci, Turnaround Management Association ČR, redakční rady Eurofénix (INSOL Europe) a Komorních listů vydávaných Exekutorskou komorou ČR.

Mgr. Petr Sprinz Ph.D., LL.M.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

V tuto chvíli lektor nemá vypsané žádné termíny kurzů

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo