Mgr. David Sýkora

Deloitte Legal; zabývá se právem duševního vlastnictví, mediálním a marketingovým právem, ochranou dat a řešením sporů; je členem české advokátní komory

David Sýkora působí jako právník v advokátní kanceláři Deloitte Legal, a to již od svých studií. David vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci magisterského studia absolvoval půlroční zahraniční studijní stáž na Právnické fakultě Univerzity v Helsinkách. Jeho hlavním zaměřením je obchodněprávní agenda, v souvislosti s níž se věnuje řešení právních otázek, přípravu smluv a zastupování ve sporech v oblasti práva informačních a komunikačních technologií a práva duševního vlastnictví. Dále se věnuje projektům zaměřeným obecně na nové technologie a poradenství při zavádění souladu s právní regulací. Před nástupem do Deloitte Legal se David účastnil několika mezinárodních právnických soutěží v oblasti sporů, mj. v Polsku, Keni, Argentině a Maďarsku, a řady zahraničních letních škol práva. David je zapsán jako advokátní koncipient u České advokátní komory.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

V tuto chvíli lektor nemá vypsané žádné termíny kurzů

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo