JUDr. Petr Prchal Ph.D.

advokát, právo duševního vlastnictví, občanské právo

Petr Prchal je advokát a odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je pracovníkem Výzkumné skupiny práva duševního vlastnictví. Rovněž působí jako lektor Justiční akademie. Specializuje se na oblast práv duševního vlastnictví, především na autorské právo, software a zaměnitelnost ochranných známek v rámci právního auditu duševního vlastnictví. Dále se věnuje ochraně osobnosti a soutěžnímu právu. Je autorem publikací Zakázková autorská díla, Osiřelá díla, Limity autorskoprávní ochrany a spoluautorem publikace Mediace a možnosti využití a autorem či spoluautorem řady odborných článků v oblasti práva duševního vlastnictví.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

V tuto chvíli lektor nemá vypsané žádné termíny kurzů

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo