Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní

Lektoři

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

Termín

9. – 10. 9. 2021; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

12

+

4 790 Kč

5 796 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

1. den
Osobní a mzdová agenda v roce 2021:
Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovného poměu zaměstnnace • vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • osobní spis • ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance.

Vnitřní firemní předpisy – ukázky doporučených vzorů, pracovní řád, mzdový řád, atd.
Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání (§§§ 103 – 105 Zákoníku práce).

Zákon o pracovnělékařské službě aktuálně:
Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance a další důležité právní předpisy pro tuto oblast • zákon o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu.
Zařazení zaměstnanců • kategorizace prací (rizikové skupiny prací) • vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici.
Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek.
Vzory – žádost o posudek, posudek, námitky do posudku a celá řada dalších doporučených postupů a vzorů.
Postup zaměstnavatelů v situaci, kdy je zaměstnanec nezpůsobilý k výkonu práce.

Zákoník práce 2021:
Uzavírání pracovněprávních vztahů • náležitosti pracovní smlouvy • informování o obsahu pracovního poměru.
Dohody o pracích mimo pracovní poměr 2021 s výhledem na rok 2022.
Změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci • sdílené pracovní místo • skončení pracovněprávních vztahů • zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy
• doručování písemností a možné formy.
Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru zaměstnance – vydání zápočtového listu, potvrzení pro úřad práce, pracovní posudek, a další povinnosti bývalého zaměstnavatele.

Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody 2021:
Určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy pojem čtyř směnný provoz, práce z domova a nastavení zásadních pravidel – teleworking, hommeworking – pojmy, dny pracovního klidu, přestávky v práci, práce přesčas, práce v noci a pracovní pohotovost.
Pružná pracovní doba – vnitřní předpis, kdy se nemůže uplatnit institu pružné pracovní doby.

Dovolená 2021 – a její určení na hodiny:
Druhy dovolené • délka a čerpání • krácení dovolené • náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou • názorné ukázky příkladů na výpočet dovolené.

Překážky v práci:
Překážky na straně zaměstnavatele a zaměstnance • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance (Nařízení vlády 590/2006 Sb.) • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • nově placené volno na akce pro děti a mládež – vedoucí táborů ad.

Náhrady škody v roce 2021:
Pracovní úrazy • zásadní postupy při řešení úrazového děje (§ 105 Zákoníku práce) • nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů • odškodňování úrazů a nemocí z povolání • výpočty újmy na zdraví podle zákoníku práce • jednorázové odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb – zřízení pomníku.

Agenturní zaměstnání:
Zákon o zaměstnanosti • dohoda mezi uživatelem a agenturou práce • další důležité informace podle zákona o zaměstnanosti • klady a zápory agenturního zaměstnávání • agenturní zaměstnanec – cizinec, a občan EU • zastřené zaměstnávání • sankce za ilegální zaměstnávání cizinců • na co se zaměřuje cizinecká policie a inspekce práce.

2. den
Odměňování zaměstnanců – mzda, plat, odměna 2021 s výhledem na rok 2022:
Zařazování zaměstnanců – mzda, plat • mzdový výměr, platový výměr • právní předpisy • minimální zaručená mzda, smluvní mzda • co není mzdou, platem • zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu • odměna za pracovní pohotovost.
Celá řada specifických názorných ukázek výpočtů, př. státem uznaný svátek a počátek směny u nerovnoměrného režimu pracovní doby, příplatek za přesčas, nebo náhrada mzdy místo příplatku za přesčas, dělená směna, příplatek za ztížené prostředí, pohotovost,… kdy může zaměstnavatel přihlédnout k případné práci přesčas, atd.

Průměrný výdělek:
Rozhodné období • započitatelný výdělek • formy průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • zvláštní výpočty průměrného výdělku • průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce • chyby, kterých se zaměstnavatel dopouští.
Výčet situací, kdy se musí průměrný výdělek použít.

Srážky ze mzdy 2021:
Srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle zákoníku práce, občanského soudního řádu • další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy • příjmy, které se zahrnují pro účely srážek • pořadí provádění srážek • dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • přednostní a nepřednostní pohledávky.
Chráněný účet od 1. 7. 2021 a zálohové výživné – nové povinnosti zaměstnavatelů.

Výpočet srážek –nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby – podrobný výčet, kdo je vyživovaná osoba, střídavá péče a vyživovaná osoba, atd.

Insolvence zaměstnance:
Oddlužení formou splátkového kalendáře • zásadní postupy a úkoly zaměstnavatelů, jako plátců příjmu dlužníka • přeplatek na dani a jeho započitatelnost do příjmu pro účely srážek ze zdy, platu, nebo odměny • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům • celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.

Zaměstnávání občanů EU a cizinců –základní nejdůležitější informace.

Dotazy a diskuze.

Určeno

Tento aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat mzdovou agendu.

Přínos/cíl

Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

9. 9. 2021
Praha

Cenové varianty

2105230

4 790 Kč

cena bez s DPH

5 796 Kč

cena s DPH

210523A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 101 Kč

cena bez s DPH

11 012 Kč

cena s DPH

210523B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

12 933 Kč

cena bez s DPH

15 649 Kč

cena s DPH

210523C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

16 286 Kč

cena bez s DPH

19 706 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo