Zdanění pronájmu je příjmem podle § 7, 9 nebo 10?

Co je potřeba znát ke správnému sestavení daňového přiznání OSVČ a dalších osob, která mají i jiné příjmy než ze zaměstnání? Ukázku toho, co byste měli vědět si můžete přečíst níže v tomto článku a podrobný postup si můžete přijít poslechnout osobně 11. 1. 2024 na můj seminář.

Příjmy z pronájmu může fyzická osoba zdaňovat v dílčím základu dle §7 ZDP (příjmy z podnikání), dle § 9 (příjmy z nájmu) a v některých případech dle § 10 (ostatní příjmy). I když základy daně se následně sečtou a zdanění se provede společně, má správné zařazení své důsledky: 

  • příjmy v § 7 podléhají kromě daně i sociálnímu a zdravotnímu pojištění, zatímco příjmy dle § 9 a  10 nikoliv; 
  • na snížení příjmů dle § 7 a 9 lze uplatniti skutečné výdaje nebo 30% paušální výdaje, na příjmy dle § 10 pouze skutečné; 
  • ztrátu v § 7 nebo 9 můžete uplatnit na snížení jiných příjmů, zatímco ztrátu v § 10 nikoliv; 
  • příjmy z příležitostného nájmu dle § 10 mohou být do 30 tis. Kč osvobozené, zatímco příjmy dle § 7 a 9 se zdaňují vždy 

Jaké je tedy správné začlenění jednotlivých příjmů? 

Příjmem dle § 10 může být pouze pronájem movité věci (auta, počítače, lodě nebo jiné věci) a pouze pokud se jedná o příležitostný příjem. Pronájem nemovité věci (bytu, chaty, pole apod.) nebude nikdy zdaňován v § 10, i kdyby se jednalo o krátkodobý pronájem jedinkrát za život. Přitom obhájit si, že se u opakovaného nebo dlouhodobého pronájmu se jedná o příležitostnou záležitost, může být problémem. A v okamžiku, kdy možnost pronájmu nabízíte veřejně na jakékoliv platformě, tak téměř nereálné. 

Příjmem dle § 9 bude pronájem (pokud se nejedná o výše uvedený příležitostný pronájem movité věci) pokud se nejedná o podnikání. Problém zde může spočívat ve dvou věcech – pokud se pronájem dá označit za ubytování (což je speciální případ pronájmu svázaný s dodání dalších služeb na jaké jsme zvyklý v hotelu – teda typu úklid, výměna ložního prádla, ručníků apod.), pak se nejedná o prostý pronájem, ale poskytnutí ubytování, a to je podnikáním a je zdaňováno dle § 7. Hranice mezi tím není zcela jasná a zřetelná. 

Pro finanční úřady je často určující, zda pronájem nabízíte na některé platformě…

Pokud místnost vhodnou na ubytování pronajímáte na krátké časové úseky počítané ve dnech, pak s jistotou nemůžete prohlásit, že se nejedná o ubytování ani, když si hosté dovezou vlastní ložní prádlo a ručníky a mají povinnost si po sobě uklidit. Druhý problém spočívá v tom, že i když provozujete opravdu čistý pronájem, může se jednat o podnikání. 

Dle názoru soudů záleží na tom, jak moc vás pronájem zaměstnává. Pokud jste před třemi lety někomu pronajali byt a od té doby vám chodí peníze na účet, aniž byste vyvíjeli další námahu, pak se zcela jistě o podnikání nejedná a budete zdaňovat dle § 9. Pokud však máte 40 bytů a denně řešíte, že je potřeba sehnat nového nájemníka, opravit závady, vymáhat dluhy a zařizovat v souvislosti s tím další věci, pak zcela určitě podnikáte a příjem budete zdaňovat v § 7. A to i když na to živnostenské ani jiné oprávnění nepotřebujete. 

A hranice mezi tím je zase nejistá. Pro finanční úřady je často určující, zda pronájem nabízíte na některé platformě, kde se zpravidla nabízí ubytování, aby vaši činnost považovali za podnikání a je na vás si obhájit, že tomu tak není. 

Další podrobnosti k tomuto tématu, odpověď na otázku jak s pronájmem majetku ve společném vlastnictví manželů, jaké výdaje lze uplatnit, kdy lze uplatnit paušální výdaje, jak lze kombinovat pronájem s paušální daní, kdy je nutné podat přiznání a jak jej vyplnit, zda se předem registrovat, to vše včetně dalších informací ke zdaňování podnikání a ostatních příjmů se dozvíte na semináři Daň z příjmů fyzických osob za rok 2023 včetně daňového přiznání, který se koná 11. 1. 2024 ve VOX

RNDr. Petr Beránek daňový poradce, člen sekce pro neziskové organizace KDP, člen metodické rady SÚ pro neziskové organizace, ředitel společnosti ADAR – Agentura daňových rad s.r.o.

Tým VOX | 5. 12. 2023

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO