prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

manažerské účetnictví, řízení nákladů, řízení výkonnosti

Pracuje jako akademický pracovník na Fakultě managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2005 ukončil doktorské studium v oboru ekonomika a management a v roce 2010 byl habilitován v oboru ekonomika a management podniku. Profesně se zaměřuje na oblast podnikové ekonomiky, metod řízení nákladů a výkonnosti a ekonomiku služeb a zdravotnictví. Byl řešitelem několika výzkumných projektů (GAČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR) a je autorem řady monografií a vědeckých článků. Během své dosavadní profesní kariéry absolvoval značné množství zahraničních pobytů – účasti na konferencích, seminářích nebo univerzitách jako hostující profesor. Více než deset let se věnuje také podnikovému poradenství a vede vlastní firmu, zaměřenou na poradenství v oblasti řízení a snižování nákladů a zvyšování výkonnosti.

prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo