PhDr. Jan Hauser

majitel a ředitel Evropské rozvojové agentury, s.r.o.

Jan Hauser přednáší na katedrách západoevropských, ruských a východoevropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a na Vysoké škole finanční a správní.
Má široké a dlouholeté zkušenosti s evropskými dotacemi a mezinárodními projekty v celé České republice a ve většině zemí Evropské unie. Pracoval jako poradce ministra pro místní rozvoj ČR a jako poradce radního pro sociální a bytovou politiku hl. m. Prahy.
Aktivně se účastnil přípravy a realizace desítek projektů, financovaných z Evropského sociálního fondu, Evropského fondu regionálního rozvoje, komunitárních programů EU a z přímých výzev Evropské komise.
Působí jako akreditovaný expert programu URBACT a je certifikovaným expertem database TAIEX Evropské komise. Je hodnotitelem projektů pro operační programy Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita a pro projekty předkládané do programu celoživotního učení prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.
Od roku 2008 je majitelem a ředitelem Evropské rozvojové agentury, s.r.o., předního poskytovatele poradenských služeb v oblasti mezinárodních dotačních programů v České republice, a odborným garantem partnerské sítě ERA, která sdružuje české organizace se zájmem o účast v evropských dotačních programech.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo