Mgr. Tomáš Matějík

advokát AK ROTT s.r.o. s dlouholetou praxí asistenta soudce Nejvyššího soudu ČR

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005. Po promoci začal působit jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Gregora, v níž poskytoval právní pomoc v rozmanitých oblastech práva, hlavně v právu insolvenčním, obchodním, občanském, rodinném, pracovním a trestním. Od roku 2009 byl jmenován asistentem soudce Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Vladimíra Mikuška, který je předsedou senátu 20 Cdo rozhodujícího o dovoláních ve věcech výkonu rozhodnutí, exekučních a ve věcech s výše uvedenými agendami souvisejícími. Posledního půl roku svého působení na Nejvyšším soudu ČR vykonával funkci asistenta JUDr. Antonína Draštíka, předsedy senátu trestního kolegia. V roce 2011 úspěšně složil advokátní zkoušku. Od roku 2012 posílil tým Advokátní kanceláře JUDr. Ing. Ivana Rotta, která se v roce 2013 transformovala na Advokátní kancelář AK ROTT s.r.o. Specializuje se zejména na právo občanské, obchodní a správní. Hovoří anglicky.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo