Ing. Petra Pospíšilová

Československá obchodní banka, a.s., ředitelka útvaru daní, viceprezidentka KDP ČR, daňová poradkyně

Pracovala nejprve 10 let jako daňová poradkyně pro advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík pro široký okruh klientů (výrobní společnosti, společnosti poskytující služby, mezinárodní skupiny, neziskové organizace apod.) zejména v oblasti daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Později se specializovala zejména na oblast nepřímých daní.
V období let 2005–2007 vykonávala funkci ředitelky odboru Legislativy nepřímých daní na Ministerstvu financí ČR, kde kromě daně z přidané hodnoty měla na starosti rovněž agendu spotřebních daní a zavedení legislativní úpravy energetických daní.
Od roku 2007 pracuje v ČSOB na pozici ředitelky útvaru Daní a má na starosti daňovou agendu celé skupiny ČSOB v České republice.
Je rovněž členkou IFA, pracuje jako předsedkyně Daňové komise České bankovní asociace, předsedá pracovní skupině pro DPH při Evropské bankovní federaci, je členkou Fiskálního výboru Evropské bankovní federace.
Pracuje jako členka Technické poradní skupiny pro DPH při OECD. V Confédération Fiscale Européenne předsedá Výboru pro nepřímé daně a za CFE pracuje ve VAT Expert Group, pracovní skupině pro DPH při Evropské komisi.

Ing. Petra Pospíšilová

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo