Ing. Jana Krumlová

MV ČR – odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Do r. 1990: NVP – právní poměry a odměňování zaměstnanců obcí (národních výborů), gestor automatizovaného zpracování dané agendy pro Prahu.
Od r. 1990 – dosud (s výjimkou let 2002 až 2007): Zaměstnanec Ministerstva vnitra (odbor pro místní správu, později odbor dozoru a kontroly veřejné správy) – se zaměřením na problematiku odměňování zaměstnanců a členů zastupitelstev územních samosprávných celků a kontrolu výkonu samostatné působnosti orgánů obcí.
2002 až 2007 – Úřad vlády ČR, Generální ředitelství státní služby

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo