doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

advokát, soudní znalec, autor odborných publikací

Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje především na expertní činnost v oblasti veřejných zakázek a PPP projektů, včetně problematiky čerpání dotací a porušení rozpočtové kázně. Dva roky pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, nejprve jako pracovník podílející se na rozhodování I. instance, poté jako tajemník rozkladové komise. Sedm let působil v oblasti justice, z toho pět let jako asistent soudce Ústavního soudu. Od roku 1998 se věnuje metodické a poradenské činnosti v oblasti veřejných zakázek. Působil jako externí lektor Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a k zákonu č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, a je akreditovaným lektorem Ministerstva vnitra pro školení „Veřejné zakázky a jejich zadávání“. V současné době působí jako akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, kde přednáší problematiku zadávání veřejných zakázek a finanční a správní právo a je garantem oboru veřejná správa pro bakalářské a magisterské studium. Externě působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Je autorem pěti monografií v oblasti veřejných zakázek ke všem dosavadním zákonům o veřejných zakázkách platným v České republice (dvě aktuální k 1. 1. 2014 jsou v tisku) a řady dalších publikací. Z nejnovějších jmenujme např. „Správní řád a řízení o veřejných zakázkách“ (2012). Rozhodnutím ministryně spravedlnosti ze dne 17. 7. 2013 (č.j. 381/2011-OD-ZN/29) byl Radek jmenován soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ekonomická odvětví různá, specializace veřejných zakázek a PPP projektů.

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo