Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2022

Online

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Detail lektora

Termín

17. 3. 2022; 9:00–16:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

6

Program

Změny v pracovněprávní oblasti = změny v zákoně o nemocenském pojištění – otcovská poporoodní péče, krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné a vliv na nárok na dovolenou.

Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2022:
Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění • nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání.
Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy.
Ochrana průměrného výdělku – nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy.
Příklady výpočtu.

Daň z příjmů fyzických osob:
Náležitosti mzdového listu – mj. musí obsahovat i příjmy od daně osvobozené.
Uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani u DPP a u ostatních příjmů ze závislé činnosti do 3 500 Kč bez prohlášení.
Stravenkový paušál a jeho maximální výše v roce 2022.
Mzdový list a stravenový paušál.
Ostatní formy příspěvku na stravování.
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP – možnost příspěvku na stravenkový paušál i z FKSP.
Vyhlášky o stravování – 430/2001 Sb. a 84/2005 Sb.
Zákon č. 386/2020 Sb. – změna ve výši limitu úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně z titulu úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěrů použitých na financování bytových potřeb ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti – při ročním zúčtování za rok 2021.

Změny v nemocenském pojištění:
Nové redukční hranice pro rok 2022 • další změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2022. Otcovská poporodní péče.
Dlouhodobé ošetřovné a nové podmínky pro nárok na dávku.
Ošetřovné a  nové podmínky – zrušena až na výjimku společná domácnost.
Nové oznamovací povinnosti od 1. 4. 2022 – odst. 5 § 94 ZNP.

Změny ve zdravotním pojištění:
Minimální vyměřovací základ v roce 2022 • pojištěnci státu • odvod pojistného u OSVČ, OBZP.
Změny v sociálním zabezpečení:
Maximální vyměřovací základ • odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ • parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné.

Příprava na budoucí povolání:
Prokazování doby studia, řádné ukončení studia, zanechání studia, vyloučení ze studia.

Důchodové pojištění:
Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti • evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2022:
Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2022 • pojem čistá mzda • postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy, postup při výplatě odstupného a exekuci na mzdu.
Paušální náhrada nákladů při provádění exekuční srážky – příklady výpočtu.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením:
Elektronická evidence o náhradním plnění – vede MPSV. Povinnosti poskytovatelů náhradního plnění a zaměstnavatelů – parametry pro rok 2022.

Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání.

Pracovnělékařské prohlídky u pracovního poměru a  dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Další změny od roku 2022 (např. změny stravného).

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2022.

Přínos/cíl

Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
+

2 690 Kč bez DPH

3 255 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

17. 3. 2022
Online
17. 3. 2022
Praha

Cenové varianty

22A1570

2 690 Kč

cena bez DPH

3 255 Kč

cena s DPH

22A157A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 111 Kč

cena bez DPH

6 184 Kč

cena s DPH

22A157B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 263 Kč

cena bez DPH

8 788 Kč

cena s DPH

22A157C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 146 Kč

cena bez DPH

11 067 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo