Změny v personální a mzdové problematice od roku 2023

Online + záznam

Program i studijní materiály zohlední stav legislativy ke dni konání.

Lektoři

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

Termín

21. 10. 2022; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

5

Program

Zákoník práce v roce 2022 a výhled do roku 2023 – výtah nejdůležitějších informací.

Postupy před vznikem pracovního poměru • vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování • problematika vstupních prohlídek (případné změny v oblasti vstupních prohlídek u kategoriií prvních) a dalších povinností zaměstnavatelů v oblasti pracovně lékařských sužeb • pracovní smlouva a její obsah. Dohody o provedení práce a pracovní činnosti – co musí zaměstnavatel u těchto pracovně právních vztahů respektovat. Změny v obsahu dohod.

Určování pracovní doby 2023 – pojem směna a pracovní doba • dopady správného rozvržení týdenní pracovní doby na výpočet mzdy, platu, a v neposlední řadě i na dovolenou • režim práce z domova a poskytování případných benefitů např. stravenkový paušál, příspěvky na penzijní připojištění • překážky v práci na straně zaměstnance atd. Doporučené vzory písemností a nejčastějších vnitřních předpisů.

Převody dovolené z roku 2022 do roku 2023 – povinnosti zaměstnavatelů § 217 a § 218 Zákoníku práce • řešení čerpání mateřské dovolené a dovolené • překážky v práci, které jsou považované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná (odkaz na § 216 Zákoníku práce). Celá řada názorných ukázek výpočtů dovolené.

Nařízení vlády o nových sazbách minimální mzdy na rok 2023 s porovnáním s rokem 2022 (bude-li ke dni konání akce schváleno) • pojmy minimální a zaručená mzda • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy • daň ze závislé činnosti • daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.

Srážky ze mzdy, platu nebo odměn na rok 2023 – základní nejdůležitější informace.
Výpočet srážek 2022 • názorné ukázky výpočtů • nezabavitelná částka – povinný, další druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby – dokladování vyživovaných osob s odkazem na občanský zákoník • určování třetin a jejich účel • doporučené postupy.
Obsah Zápočtového listu – informace o exekucích.
Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy – Občanský zákoník. Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí – zkušenosti s praktickým prováděním.

Zdravotní pojištění 2023:
Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“.
Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.

Pojistné na sociální zabezpečení 2023:
Maximální vyměřovací základ • osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění • dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění • dobrovolná platba na důchodovém pojištění • pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného.
Sazby pojistného – případné změny snížení pojistného (bude-li ke dni konání akce schváleno).

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2023:
Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.
Vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance.
Změny v zákoně o nemocenském pojištění na rok 2023: Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro vznik účasti na pojištění Kč 3 500 Kč, pojem malý rozsah od roku 2023.
Dohoda o provedení práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2023.
Specifické okruhy pojištěnců – statutáři, členové družstev, volebních komisí. Důchodové pojištění – změny 2023:

Podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu na rok 2023 – porovnání s rokem 2022.
Názorná ukázka výpočtu starobního důchodu pro rok 2023.

Daň ze závislé činnosti v roce změny 2023:
Zvýšení slevy na poplatníka a výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti od roku 2023. Pojem nezaopatřené dítě a příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně.
Tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.
Změny v zákoně o dani pro rok 2023, zpětně od roku 2022.

Zákon o zaměstnanosti v roce 2023:
Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, za rok 2022. Povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců.

Další informace pro rok 2023:
Vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného pro rok 2023 • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.

Program Kurzarbeit, tzv. částečná práce – základní informace.
Vývoj na trhu práce ve vazbě na případné zaměstnávání uprchlíků – občanů Ukrajiny: Zásadní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos/cíl

Na semináři získáte informace o legislativních změnách v oblasti personální a mzdové problematiky a to především o změnách v zákoníku práce pro rok 2023, a dalších důležitých novinkách nezbytných pro práci personalistů a mzdových účetních.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

2 690 Kč bez DPH

3 255 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

21. 10. 2022
Online
21. 10. 2022
Praha

Cenové varianty

22A5840

2 690 Kč

cena bez DPH

3 255 Kč

cena s DPH

22A584A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 111 Kč

cena bez DPH

6 184 Kč

cena s DPH

22A584B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 263 Kč

cena bez DPH

8 788 Kč

cena s DPH

22A584C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

9 146 Kč

cena bez DPH

11 067 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo