Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022

Online + záznam

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Lektoři

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

Termín

29. 10. 2021; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

5

+

1 290 Kč

1 561 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

Změny v Zákoníku práce 2022
Výpočet výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů. Postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy. Předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů. Další důležité informace ke změnám v oblasti Zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy.

Změny v zákoně o zaměstnanosti
Úřad práce a zaměstnavatel. Přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů – účinnost od roku 2022. Povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance. Povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců. Program Kurzarbeit – poznatky v praxi při jeho případném uplatňování.

Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2022
Nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2022 – hlavní a vedlejší činnost. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ.
Osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištění – specifika při ročních vyúčtování záloh za rok 2021 – COVID 19 a případné úpravy s ohledem na vývoj pandemie.
Paušální daň OSVČ (měsíční platba – rozložení této daně na částku sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daně). Výše od roku 2022.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.
Nové redukční hranice pro výpočet náhrady. Zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady. Nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin.

Dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení. Ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti.

Novinky v zákoně o nemocenském pojištění od roku 2022
Nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu.

Další změny v oblasti zákona o nemocenském pojištění – ošetřovné (zrušení podmínky společné domácnosti), otcovská poporodní péče a její prodloužení, dlouhodobá péče a změna podmínek nároku na tuto dávku.
Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2022

Sociální zabezpečení:
Nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění. Sazby pojistného.
Sankce na pojistném – pokuty, penále a jeho výše, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného.

Zdravotní pojištění:
Osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného. Princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet do MVZ – parametrické změny.
Osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2022.
Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu.
Výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění.
Tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU.

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2022
Nový výpočet srážek – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin.
Povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. Co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace, vyjádření ministerstva spravedlnosti. Pořadí prováděných srážek. Insolvence.
Chráněný účet a jeho účel.
Náhradní výživné a jeho význam. Povinnosti plátce příjmu povinného v rámci náhradního výživného. Vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby.
Příklady nových výpočtů srážek od roku 2022. Změny v Občanském soudním řádu.

Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2022
Závislá činnost § 6 ZDP. Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková. Výpočet základu daně u zaměstnance – občana EU s tiskopisem A1 – praktické zkušenosti a poznatky. Slevy a daňová zvýhodnění od roku 2022 nové částky na druhé, třetí a další dítě – zpětně v rámci ročního zúčtování daně od roku 2021.
Zrušení limitu měsíčního daňového bonusu od roku 2022. Kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis.

Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního. Průměrné ceny pohonných hmot.

Řešení případných mimořádných opatření vlády v souvislosti s COVID-19 – dle pandemického vývoje.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos/cíl

Na semináři získáte informace o legislativních změnách v oblasti personální a mzdové problematiky a to především o změnách v zákoníku práce pro rok 2022, a dalších důležitých novinkách nezbytných pro práci personalistů a mzdových účetních.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Termíny

29. 10. 2021
Online

Cenové varianty

21A7490

1 290 Kč

cena bez s DPH

1 561 Kč

cena s DPH

21A749A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2 451 Kč

cena bez s DPH

2 966 Kč

cena s DPH

21A749B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

3 483 Kč

cena bez s DPH

4 214 Kč

cena s DPH

21A749C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 386 Kč

cena bez s DPH

5 307 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo