Zdravotní pojištění 2021 (záznam online)

Lektoři

Ing. Antonín Daněk

Ing. Antonín Daněk

Detail lektora

K odběru od

26. 10. 2020

Program

• Odlišnosti a styčné body zdravotního a sociálního pojištění:
Zákonná úprava a související právní přepisy. – Stanovení vyměřovacího základu a příjmy zahrnované/nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance. – Odstupné, další odstupné, odchodné, odbytné. – Příjem v cizí měně a přepočet na českou měnu. – Zaměstnání malého rozsahu a důležitost výše zúčtovaného příjmu. – Základní zásady platné ve zdravotním pojištění u dohod. – Nároky zaměstnance v případě nemoci ve vazbě na zdaňování příjmu. – Dávky nemocenského pojištění – nemoc, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a otcovská a jejich dopady do zdravotního pojištění s příklady. – Zaměstnanci z pohledu právní úpravy zdravotního a sociálního pojištění. – Nemoc při zahájení zaměstnání. – Odlišnosti obou pojištění: osoby jako zaměstnanci, přihlašování zaměstnanců, minimální a maximální vyměřovací základ, splátkové kalendáře, odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance. – Určení příslušnosti k právním předpisům v kontextu koordinačních nařízení Evropské unie. – Formuláře EU pro zdravotní a sociální pojištění.
Změny ve zdravotním pojištění

• Změny v sociálním pojištění

• Otázky a nejasnosti spojené se zdravotním pojištěním:
Kdy zaměstnanci neplatí pojistné a OSVČ neplatí zálohy na pojistné? – Příslušnost zaměstnance ke zdravotní pojišťovně – důležitá povinnost zaměstnavatele, vystavování písemných potvrzení. – Postup zaměstnavatele při neoznámené změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem. – Jak žádat o prominutí penále ve zdravotním pojištění? Musí být penále předem uhrazeno? – Řešení chyb – nedodržení minima při souběhu příjmů, zatajený příjem zaměstnancem, vzory písemností zaměstnavatele nebo zaměstnance.
Specifika u státních kategorií zdravotního pojištění. – Ukončení studia a nezaopatřenost ve zdravotním pojištění, návaznost na výkon výdělečné činnosti. – Student u maturity uspěje nebo neuspěje. – Student po maturitě pokračuje nebo nepokračuje v dalším studiu. – Další studium na téže nebo jiné vysoké škole – zpřesnění stanoviska MPSV. – Studenti mladší a starší 26 let. – Skončení studia a zaměstnání. – Řešení specifických situací při oznamování změn zaměstnavatelem. – Zaměstnanci je přiznán důchod. – Důchod je nebo není vyplácen. – Zpětné přiznání důchodu. – Mateřská a rodičovská dovolená osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. – Právní nástupnictví. – Nulové přehledy. – Ochranná lhůta.

POZNÁMKA:
Přístupové údaje obdržíte do tří pracovních dnů od připsání platby na náš bankovní účet.

Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz.

Určeno

URČENO:
Vhodné pro mzdové účetní, personalisty, daňové poradce, ekonomy a pracovníky SW firem zpracovávajících mzdy.

PŘÍNOS:
Každoroční online školení bude zaměřeno na na změny v sociálním a zdravotním pojištěním které ovlivní podmínky placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem. Mimo to se lektor zaměří na analýzu podmínek ve zdravotním a sociálním pojištění nebo časté otázky spojené se zdravotním pojištěním.

+

1 950 Kč bez DPH

2 360 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Cenové varianty

Z2040230

1 950 Kč

cena bez DPH

2 360 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo