Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy a nesmluvní státy

Sleva Prezenčně KDP ČR

Výklad sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daňových souvislostí na základě dvoustranných smluv.

Lektoři

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Detail lektora

Tomáš Novotný

Tomáš Novotný

Detail lektora

PhDr. Mgr. Adam Ander

PhDr. Mgr. Adam Ander

Detail lektora

Termín

27. 4. 2022; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

5.75

Program

9:00–11:00 • Sociální zabezpečení – výklad bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a pojištění cizinců z nesmluvních států • Tomáš Novotný
• účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí,
• dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
• určení příslušných právních předpisů při činnosti vykonávané na území států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení,
• dopad pandemie COVID-19 a práce z domova v zahraničí na příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení,
• smlouva o sociálním zabezpečení s Ukrajinou a její dopady na některé nároky uprchlíků,
• dokládání příslušnosti k právním předpisům v případě států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění,
• účast na pojištění u cizinců z nesmluvních států, pojištění vyslaných pracovníků do bezesmluvních států v ČR.

11:30–13:00 • Zdravotní pojištění – výklad bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a pojištění cizinců z nesmluvních států • PhDr. Mgr. Adam Ander
• účast na zdravotním pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí (bezesmluvní státy),
• dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na zdravotním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
• rozbor jednotlivých mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení z pohledu zdravotního pojištění,
• dopad pandemie COVID-19 a práce z domova v zahraničí na příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení,
• zdravotní pojištění uprchlíků z Ukrajiny v České republice/ státní pojištěnci/zaměstnanci,
• nárok na zdravotní péči v ČR a ve smluvních státech,
• zdravotní pojištění cizinců z nesmluvních států.

13:45–16:00 • Daňová problematika • Mgr. Magdaléna Vyškovská
• občan třetího státu a jeho daňová rezidence, včetně uprchlíků z Ukrajiny,
• zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly ze zahraničí do ČR),
• porovnání ustanovení vybraných smluv o zamezení dvojího zdanění, včetně smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ukrajinou,
• příjmy členů statutárních orgánů v ČR ze smluvních a nesmluvních států (kdy se použije sazba srážkové daně 35 % a kdy 15 %), základ daně u příjmů podléhajících srážkové dani,
• související povinnost ohlásit příjmy podléhající srážkové dani,
• specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů ze třetích států a omezení možností odpočtů některých slev na dani a nezdanitelných položek,
• některé speciální osvobozené příjmy pro uprchlíky z Ukrajiny,
• důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,
• zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojího zdanění,
• vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,
• související daňové povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,
• zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců) podle toho, zda se jedná o stát, s nímž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění či nikoliv,
• vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců a dopad progresivního zdanění po novele zákona o daních z příjmů.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Je určen především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany z třetích států nebo zaměstnance do těchto zemí vysílají.

Přínos/cíl

Seminář se zabývá dvoustrannými smlouvami o sociálním zabezpečení se třetími zeměmi a smlouvami o zamezení dvojího zdanění s těmito zeměmi, jakož i vztahy se státy, s nimiž žádnou dvoustrannou smlouvu Česká republika nemá.

Mnohé české společnosti zaměstnávají zaměstnance ze třetích států a musejí porozumět ustanovením bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění.

Smlouvy o sociálním zabezpečení obsahují často odlišná pravidla od evropských koordinačních nařízení a ne vždy pokrývají celou oblast sociálního zabezpečení. Česká republika má uzavřené smlouvy o sociálním zabezpečení například s Ukrajinou, Ruskem, USA, Tureckem, Indií, Srbskem, Kanadou či Japonskem. Ne vždy je smluvně pokryt stát, který je zařazen do vládních programů týkajících se zaměstnávání cizinců ze třetích států. Příkladem bezesmluvního státu u sociálního zabezpečení jsou například Filipíny.

Seminář přináší výklad dvoustranných smluv včetně upozornění na odlišnosti od evropských koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení. Jen některé smlouvy se vztahují na zdravotní pojištění, bude proto vysvětlena problematika těchto smluv a rozsah nároků osob, na které se tyto smlouvy z hlediska zdravotního pojištění vztahují.
Přednáška obsahuje detailní výklad jednotlivých smluv o sociálním zabezpečení a bude doplněna příklady z jednotlivých bilaterálních smluv.

Zaměstnavatelé také řeší situace, kdy zaměstnávají cizince z nesmluvních států, nebo naopak české zaměstnance do těchto států vysílají. Účastníci budou také seznámeni s aktuální daňovou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků se zaměřením na novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů, výsledky koordinačních výborů a aktuální české i zahraniční judikatury.

Výklad bude zaměřen na smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené se státy, s nimiž má Česká republika smlouvy o sociálním zabezpečení a jejich porovnání se státy, které jsou z pohledu sociálního zabezpečení bezesmluvní, zamezení dvojího zdanění ve světle novelizace zákona o daních z příjmů.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Kurz se v tomto termínu nekoná a další termín zatím nebyl vypsán.

Potřebuji poradit

Termíny

27. 4. 2022
Praha

Doporučujeme

17. 5. 2022

Praha

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

17. 5. 2022

Online

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Online

19. 5. 2022

Praha

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo