Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2022 – prakticky

Prezenčně

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců – pracovněprávní, pojistné a daňové souvislosti.

BONUS.
Nová povinnost pro některé cizince: 5-10 min. prezentace poskytne základní informace, na koho se povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz vztahuje a jak se mohou zapojit zaměstnavatelé.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Lektoři

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Detail lektora

Tomáš Novotný

Tomáš Novotný

Detail lektora

PhDr. Mgr. Adam Ander

PhDr. Mgr. Adam Ander

Detail lektora

Termín

11. 5. 2022; 9:00–17:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

6.75

Program

9:00–10:00 • Úvod do problematiky – rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují • Mgr. Magdaléna Vyškovská
• základní informace o cizincích a jejich dělení na občany EU, EHP, Švýcarska, jejich rodinné příslušníky a občany třetích států podle toho, jaké předpisy se na ně vztahují,
• základní povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání těchto cizinců z hlediska pracovního a cizineckého práva a nejdůležitější sankce za jejich nesplnění.

10:15–12:15 • Sociální zabezpečení – výklad koordinačních nařízení a bilaterálních smluv, nemocenské pojištění cizinců • Tomáš Novotný
• účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí,
• dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
• určení příslušných právních předpisů při souběžně vykonávané činnosti ve více členských státech po novele koordinačních nařízení,
• některé problematické otázky při používání koordinačních nařízení,
• dopad pandemie COVID-19 na příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení zejména při práci z domova ze zahraničí,
• související povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů,
• dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU), uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění.

12:15–13:00 • Polední přestávka

13:00–14:30 • Zdravotní pojištění • PhDr. Mgr. Adam Ander
• cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU,
• legislativa EU v oblasti zdravotního pojištění a její dopady pro zdravotní pojištění cizinců v ČR, případně Čechů v EU,
• rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, formuláře S1, S041, Evropský průkaz zdravotního pojištění),
• Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK,
• nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků,
• nárok na zdravotní péči zaměstnanců s bydlištěm v ČR pojištěných v jiném členském státě,
• rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (přeshraniční prvek),
• plánovaná zdravotní péče v zahraničí (S2, směrnice o právech pacientů č. 24/2011),
• zdravotní péče po Brexitu po 1. 1. 2021,
• bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení upravující zdravotní pojištění (příslušnost k právním předpisům, rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků),
• typy průkazů zdravotního pojištění.

14:45–17:00 • Daňová problematika • Mgr. Magdaléna Vyškovská
• zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly, vyslaní zaměstnanci do ČR),
• zdanění příjmů členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR,
• zahraniční home-office pracovníků a jeho daňové dopady,
• specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů při práci jen v ČR nebo i v zahraničí
• výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců,
• důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,
• zálohy na daň, kdy ano a kdy ne,
• právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí (novelizovaná směrnice 96/71/ES a její transpozice do právních řádů členských států EU, EHP a CH, zásadní povinnosti českých zaměstnavatelů, limity pro vyslání podle směrnice, minimální pracovněprávní podmínky včetně odměny podle zahraničních předpisů, notifikační povinnosti při vyslání a sankce za jejich nesplnění),
• zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,
• vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,
• související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,
• zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),
• vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců při progresivním zdanění,
• případové studie vysílání.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale také finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR.

Přínos/cíl

Seminář přináší průřez celou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků. V době pandemie COVID-19 a po ní je otázka zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků ještě více komplikovaná a přináší nové otázky týkající se zejména zahraničních home-officů.

Začneme krátkým úvodem, v němž rozdělíme cizince podle aplikovatelných předpisů a shrneme povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců z hlediska pracovního a cizineckého práva, bez jejichž splnění riskuje zaměstnavatel vysoké sankce.
Následovat bude výklad koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a jejich novelizace a nové výklady České správy sociálního zabezpečení týkající se dočasných změn místa výkonu práce při pandemii COVID-19 a dopadu na změnu příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení.
Pozornost bude rovněž věnována dopadům Brexitu a příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení po 1. 1. 2021.
Účastníci semináře budou seznámeni se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění týkající se zaměstnávání cizinců, zdravotního pojištění jejich rodinných příslušníků v České republice a vysílání pracovníků z České republiky.
Navazovat bude aktuální daňová problematika týkající se zaměstnávání cizinců v ČR i v zahraničí a vysílání pracovníků se zaměřením na novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů, výsledky koordinačních výborů a aktuální českou i zahraniční judikaturu.

Závěr přednáškového bloku bude věnován vysílání pracovníků českými společnostmi do států EU, a to zejména zásadním povinnostem vyplývajících ze směrnice o vysílání pracovníků, notifikačním povinnostem a hrozícím sankcím za jejich nesplnění.

Přednáška bude doplněna případovými studiemi s uvedením konkrétních povinností řešených průřezově jednotlivými přednášejícími.

Přednášejícími jsou daňová poradkyně specializující se na oblast zaměstnávání, zdaňování a vysílání pracovníků včetně cizinců a odborníci pro oblast sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění).

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Kurz se v tomto termínu již proběhl a další termín zatím nebyl vypsán.

Potřebuji poradit

Termíny

11. 5. 2022
Praha

Doporučujeme

17. 5. 2022

Praha

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

17. 5. 2022

Online

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Online

19. 5. 2022

Praha

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo