Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení s důrazem na změny v právní úpravě a jejich praktické dopady

Online

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

JUDr. Daniela Murad

JUDr. Daniela Murad

Detail lektora

Ing. Jana Zelová

Ing. Jana Zelová

Detail lektora

Termín

1. 2. 2022; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

5

+

2 590 Kč bez DPH

3 134 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

• pobyt občanů EU/EHP/Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky a Schengenu, okrajově otázky týkající úpravy pobytu občanů Velké Británie po Brexitu,
• pobyt občanů třetích států na území České republiky a Schengenu,
• proces získávání povolení potřebných k zaměstnávání cizinců na území České republiky (zaměstnanecká/modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance),
• speciální vládní programy pro klíčový a vědecký personál, pro vysoce kvalifikované zaměstnance, pro kvalifikované zaměstnance,
• povinnosti zaměstnavatele a cizince,
• připravované legislativní změny v oblasti zaměstnávání cizinců na území České republiky, úprava vstupu a pobytu v souvislosti s restrikcemi z důvodu šíření COVID-19.

Ostatní problematika:
• změna zaměstnavatele,
• zaměstnávání cizinců na území ČR s vízy vystavenými jinými schengenskými státy,
• problematika apostil/superlegalizace a nostrifikace,
• postihy za nelegální zaměstnávání cizinců.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen HR ředitelům, manažerům, specialistům a také všem dalším zájemcům o danou problematiku.
Seminář se nevěnuje daňovým a účetním otázkám, či problematice agentur práce.

Přínos/cíl

Po absolvování semináře budete znát systematiku právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU/EHP/Švýcarska na území ČR/Schengenu.
Kromě obecného představení problematiky, je stěžejní část semináře věnována praktickým otázkám zaměstnávání cizinců, včetně případových studií. Důraz bude kladen na zejména na zaměstnaneckou kartu, modrou kartu a kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance.
Seznámíte se i s vládními programy ekonomické migrace, a s možnostmi pro investory/podnikatele a statutární zástupce.

Výklad bude vždy doprovázen případovými studiemi s detailním chronologickým popisem řízení o vydání pobytových titulů zejména za účelem zaměstnání, včetně popisu řízení o vydání pracovního povolení (na bázi vyslání + nestandardní případy).
Prostor dostane také problematika pobytu rodinných příslušníků občanů EU a občanů třetích zemí a jejich zaměstnávání na území ČR. Představeny budou rovněž pobytové tituly udělované ve zvláštních případech – tj. mimořádné pracovní vízum, sezónní vízum, zácvik, či na otázky související se zajišťováním vyššího ověření tzv. apostil/superlegalizace.

Nemalá část výkladu je zaměřena změnám v právních předpisech týkajících se pobytu a zaměstnávání cizinců v ČR.
Na tomto semináři zmíníme zejména novely účinné od tohoto roku či novely v legislativním procesu.
Jedná se zejména o novely následujících zákonů:
– zákon o pobytu cizinců, zákon o státním občanství,
– zákon o zaměstnanosti či zákon o státním občanství.

S ohledem na nedávný vývoj budou diskutovány také aktuální pravidla a změny v souvislosti s restrikcemi z důvodu šíření COVID-19.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Termíny

1. 2. 2022
Online
1. 2. 2022
Praha

Cenové varianty

22A0170

2 590 Kč

cena bez DPH

3 134 Kč

cena s DPH

22A017A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 921 Kč

cena bez DPH

5 954 Kč

cena s DPH

22A017B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 993 Kč

cena bez DPH

8 462 Kč

cena s DPH

22A017C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8 806 Kč

cena bez DPH

10 655 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo