Zákoník práce v praxi – speciálka

Prezenčně

S důrazem na praktické zkušenosti z významných novel ZP od roku 2020 a aktuální trendy ve výkladové praxi.

Lektoři

JUDr. Petr Bukovjan

JUDr. Petr Bukovjan

Detail lektora

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Detail lektora

Termín

12. – 13. 5. 2022; 1. den 9:00–16:00, 2. den 9:00–14:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

11

Program

1. den
9:00–16:00 • Povinnosti zaměstnavatele při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru, překážky v práci • JUDr. Petr Bukovjan

Způsoby vzniku pracovního poměru:
• povinné i doporučené náležitosti pracovní smlouvy, „problém“ s pracovní náplní,
• principy spojené se jmenováním, odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (nabídková povinnost a následný postup vedoucí k rozvázání pracovního poměru),
zkušební doba; pracovní poměry na dobu určitou – sjednávání, omezení, zástupy, atd., specifika u vybraných kategorií zaměstnanců (např. úředníci územních samosprávných celků, pedagogičtí pracovníci).

Pracovnělékařské služby:
• vstupní lékařská prohlídka a její úhrada,
• další pracovnělékařské prohlídky,
• povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku, vazba na rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance.

Změny pracovního poměru:
• smluvní i jednostranné změny obsahu pracovního poměru; převedení na jinou práci.

Skončení pracovního poměru:
• rozbor vybraných způsobů skončení pracovního poměru,
• zrušení pracovního poměru ve zkušební době a těhotenství zaměstnankyně
neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru,
• pracovní kázeň – co zahrnuje a jak reagovat na její porušení,
konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe,
odstupné – výše, vazba na trvání pracovního poměru, jak s odstupným při dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti k práci, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti,
potvrzení o zaměstnání, kdy se vydává a jaký má být jeho obsah, změny provedené novelou ZP,
doručování písemností v pracovněprávních vztazích (na co si musí dát zaměstnavatel pozor).

Překážky v práci:
• překážky v práci na straně zaměstnance (návrat zaměstnance z rodičovské dovolené, vyšetření a ošetření u lékaře, problémy spojené s posouzením rehabilitace, darování krve či jiných biologických materiálů, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.), pracovní volno k práci s dětmi a mládeží (problémy spojené s poskytnutím náhrady za 1 týden volna a jeho refundací; postup ze strany OSSZ),
• překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. dočasné omezení odbytu výrobků nebo poptávky po službách, přeprava na pracovní cestě v rámci pracovní doby),
• správné posouzení překážky v práci v situaci, kdy je zaměstnanec posouzen jako dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý pro sjednanou práci,
• překážky v práci u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

2. den
9:00–14:00 • Novinky z legislativy a judikatury, praktické dopady změn vyvolaných změnami v pracovněprávních předpisech, pracovní doba, dovolená, odměňování náhrada škody aj. • JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

aktuální informace z legislativy a judikatury, včetně práva EU,

příklady a výkladové problémy v oblasti pracovní doby, jejího rozvrhování a evidence:
– příklady správné praxe při rovnoměrném a nerovnoměrném rozvrhování pracovní doby,
– přestávky v práci, nepřetržité odpočinky mezi směnami a v týdnu,
– práce přesčas a pracovní pohotovost,
– dopady epidemie Covid-19 na organizaci a evidenci pracovní doby, dob odpočinku atd.,
– úskalí a správná praxe při režimu home office a tzv. práce na zavolanou,
– nastavení pracovněprávní dokumentace – vzory dohod o home office, různé varianty,
sdílené pracovní místo jako atypická forma rozvržení pracovní doby, vliv na rozvrhování pracovní doby a odměňování, vzor dohody, povinné náležitosti, ukončení dohody.

praktické problémy a příklady v oblasti dovolené:
– příklady sporných situací tzv. přepočtu přes hodiny,
– problémy dovolené čerpané po mateřské dovolené před nastoupením na rodičovskou dovolenou,
– tzv. nadúvazky úvazky a další zvláštní případy,
– správná praxe při zápočtu překážek v práci (delší pracovní neschopnosti apod.),
– důsledky zaokrouhlování a krácení dovolené, načasování srážek v případě přečerpání dovolené
– změny délky pracovní doby v průběhu kalendářního roku,
– tzv. rolování dovolené,
– příklady a cvičení na dodatkovou dovolenou,
dovolená v době svátku, převádění dovolené.

příklady a výkladové problémy na úseku odměňování zaměstnanců:
– sjednání versus stanovení mzdy a platu,
– kompenzace práce přesčas, ve svátek, práce v SO a NE aj.,
– nárokové versus nenárokové složky mzdy a platu.

příklady z praxe v oblasti náhrady škody:
– odpovědnost zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli, vč. ztráty svěřených předmětů, za schodek (dohody o odpovědnosti),
– rozsah náhrady škody, postup při jejím uplatňování a vymáhání, promlčení
– příklady a poučení ze soudní praxe.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva ze soukromého i veřejného sektoru, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídicím pracovníkům. Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva.

Přínos/cíl

Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy provedených (nejen) novelou zákoníku práce, aktuálních výkladových trendů, judikatury a budete se lépe orientovat v problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

4 380 Kč bez DPH

5 300 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

12. 5. 2022
Praha
12. 5. 2022
Online

Cenové varianty

2201680

4 380 Kč

cena bez DPH

5 300 Kč

cena s DPH

220168A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8 322 Kč

cena bez DPH

10 070 Kč

cena s DPH

220168B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

11 826 Kč

cena bez DPH

14 309 Kč

cena s DPH

220168C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

14 892 Kč

cena bez DPH

18 019 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo