Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-107/2019.

Lektoři

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Detail lektora

MV ČR

Termín

11. 11. 2021; 9:00–14:30

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

5.5

+

2 290 Kč

2 290 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

Právo na informace a jeho ústavní základy:
• systematika otevřenosti veřejné správy,
• druhy informační povinnosti, obsah práva na informace,

Praktické postupy při vyřízení žádosti o informace:
• postupné fáze vyřízení žádosti, její náležitosti,
• jak předcházet sporům,
• jak se ochránit před zneužitím zákona,
• úhrada nákladů.

Vztahy a vazby „infozákona“ k dalším předpisům:
• ochrana osobních údajů a obecné nařízení (GDPR),
• archivnictví a spisová služba, správní řád a další procesní řády, nahlížení do spisu, pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů,
• další jako např. Registr smluv, katastr nemovitostí, evidence obyvatel, informace o životním prostředí, přestupky, stavební zákon, veřejné zakázky aj.).

Zvláštní režimy přístupu k informacím:
• zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce a kraje, členové zastupitelstva, osoby s právním zájmem),
• otázka veřejnosti / neveřejnosti jednání.

Ochrana a bezpečnost informací – specifické situace:
• jak chránit osobní údaje a soukromí, informace o platech, kvalifikaci,
• obchodní tajemství – jak s ním nakládat,
• autorské právo a jeho limity,
• informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol,
• další omezení práva na informace, princip selekce,
• povinnost mlčenlivosti – kdy nastává.

Formáty informací, otevřená data.

Doporučení, odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen pro všechny tzv. povinné subjekty podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tzv. infozákon. Dotýká se obrovského množství povinných subjektů, prakticky všech veřejných úřadů organizací a institucí.
Informace musejí poskytovat stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o. p. s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny, a další právnické osoby, ovládané státem nebo samosprávou, tedy například obecní a krajské firmy, jak jsou dopravní podniky, technické nebo bytové služby.

Přínos/cíl

Seznámíte se s nedávnými změnami zákona (otázky úhrady nákladů, zneužití zákona, formátu informací a dalšími).

Dále s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například:
– kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit,
– jak řešit žádosti, zneužívající právo na informace (šikana, kverulace),
– jak poskytovat informace o platech a odměnách,
– jaké právní tituly z hlediska Obecného nařízení EU (GDPR) se uplatní při poskytnutí osobních údajů,
– jak poskytovat otevřená data, údaje z databází, opakovaně vytvářené informace,
– v jakých formátech se mají informace poskytovat žadatelům a zveřejňovat na webu aj.

Budete rovněž seznámeni s aktuální novelizací 2019 (účinná od 24. dubna 2019 a zčásti od 1. 1. 2020) a s chystanou novelizací zákona (návrh MV ČR v připomínkovém řízení v Parlamentu). Novinkou je informační příkaz při odvolání i při stížnosti, jeho vykonatelnost, nové okruhy chráněných informací (např. „bezpečnostní opatření“), nově zavedený přezkum a nový nadřízený orgán například pro obecní obchodní společnosti. Chystané změny povinných subjektů a zneužívání „infozákona“, zálohu na úhradu, její výpočet a lhůtu, zjednodušenou anonymizaci a další. Seminář se zaměřuje na zjednodušení poskytování informací, všech možností Infozákona, jak řešit netypické situace, jak chránit osobní údaje (GDPR), na vztah „infozákona“ ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu a dalším předpisům.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

11. 11. 2021
Praha
11. 11. 2021
Online

Cenové varianty

2106510

cena je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

2 290 Kč

cena bez s DPH

2 290 Kč

cena s DPH

210651A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 351 Kč

cena bez s DPH

4 351 Kč

cena s DPH

210651B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 183 Kč

cena bez s DPH

6 183 Kč

cena s DPH

210651C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 786 Kč

cena bez s DPH

7 786 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo