Výklad účetnictví a příklady účetní I.

Online

Vhodné nejen jako součást přípravy na náročné zkoušky u KDP ČR, ale i pro ty, kteří si potřebují osvěžit komplexní pohled na účetnictví podnikatelů.

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

Ing. Jana Pilátová

Ing. Jana Pilátová

Detail lektora

Termín

15. – 16. 3. 2022; 9:00–17:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

14

Program

1. den
Úvod – právní rámec:
• vazba občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví,
• účetní předpisy (ZOÚ, vyhlášky, standardy, interní předpisy ÚJ),
• daňová soustava ČR, vazba na finanční účetnictví podnikatelů,

Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů a vazeb na zákon o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášku pro podnikatele:
• účty a zásady účtování na účtech (ČÚS 001),
• dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (ČÚS 013),
• cenné papíry a podíly (ČÚS 014, ČÚS 008, ČÚS 016).

2. den
Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů:
• zásoby (ČÚS 015),
• náklady a výnosy (ČÚS 019),
• zúčtovací vztahy (ČÚS 017),
• dlouhodobé závazky (část ČÚS 018).

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen těm, kteří se připravují na zkoušky KDP ČR, dále účetním, daňovým poradcům, asistentům auditora, auditorům a ekonomům.

Přínos/cíl

Na dvoudenním semináři si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy (ČÚS), celkovou koncepci finančního účetnictví, vzájemné vazby mezi účetnictvím a daněmi, výklad nejčastěji používaných Českých účetních standardů (ČÚS).

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“. Obsahem je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
+

5 180 Kč bez DPH

6 268 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

15. 3. 2022
Online

Celý cyklus

7. 2. 2022

Online

139.5 hod

31 070 Kč

cena bez DPH

IES Online

Cenové varianty

22A062 0

5 180 Kč

cena bez DPH

6 268 Kč

cena s DPH

22A062 A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 842 Kč

cena bez DPH

11 909 Kč

cena s DPH

22A062 B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

13 986 Kč

cena bez DPH

16 923 Kč

cena s DPH

22A062 C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

17 612 Kč

cena bez DPH

21 311 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

1. 2. 2022

Online

6 hod

2 890 Kč

2 190 Kč

cena bez DPH

Sleva Online + záznam

2. 2. 2022

Online

7 hod

3 490 Kč

2 790 Kč

cena bez DPH

Sleva Online + záznam KDP ČR

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo