Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení s důrazem na změny v DPH v důsledku novel 2020 a 2021

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Detail lektora

Online

Termín

4. 10. 2021; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

5

+

2 390 Kč

2 892 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

10 níže uvedených okruhů – tj. modelové příklady včetně řešení a uvedené opory v zákoně po novele ZDPH 2020 a po novele 2021 s účinností od 1. 7. 2021:
• dodání zboží včetně obvyklých obchodních modelů na trhu s dopadem do fakturace a správného uplatnění DPH, dílčí plnění, opakovaná plnění,
• poskytnutí služeb dle základního pravidla (paragraf 9 ZDPH) a podle speciálních pravidel (paragraf 10 ZDPH) s důrazem na časové souvislosti fakturace služeb s ohledem na znění paragrafu 21 ZDPH; fakturace služeb dle víceletých smluv,
• osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí včetně změn v novele ZDPH 2020 – tj. zejména konsignační sklad a nový paragraf 18, zpřísnění podmínek prokazování přepravy u dodání do JČS, řetězové obchody a institut prostředníka v nich, vykazování unijních dodávek v souhrnném hlášení,
• nové režimy v DPH po 1. 7. 2021 – prodej zboží na dálku, elektronické rozhraní,
• služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (splnění podmínek) nebo dle zvláštních pravidel (paragraf 10 ZDPH), registrace k DPH v jiných členských státech nebo využití režimu EU v rámci jednoho správního místa,
• chybná fakturace a odpovědnost plátce vs příjemce – důsledky nesprávně vystavených daňových dokladů, na základě kterých je nesprávně uplatněno DPH – riziko doměrků, na základě přijatých chybných daňových dokladů; časové souvislosti u opravných daňových dokladů,
• osvobozená plnění bez nároku na odpočet s důrazem na nejčastější plnění – prodej nemovitostí, technické zhodnocení, pronájmy nemovitostí,
• nestandardní situace s obchodním a dlouhodobým majetkem z pohledu DPH – zničení, ztráta, krádež – korekční mechanismy ano či ne s ohledem na znění paragrafů 77, 78, prodej dlouhodobého majetku,
• zvláštní režimy – cestovní služba, prodej použitého zboží – uplatňování DPH u osob uskutečňující plnění v těchto zvláštních režimech a nakládání s daňovými doklady v pozici příjemce plnění,
• příjemce plnění a jeho ručení za daň nezaplacenou dodavatelem – východiska paragrafů 109 a 109a ZDPH,
• režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle paragrafu 92; časové souvislosti na straně příjemce dle paragrafu 104 ZDPH.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen účetním a daňovým pracovníkům firem, které jsou tuzemskými plátci DPH, a to zejména těm pracovníkům, kteří odpovídají za správnost DPH včetně doprovodných výkazů.

Přínos/cíl

Seminář vás provede 10 nejdůležitějšími oblastmi, na které jsou obvykle cíleny kontroly správců daně v oblasti DPH. Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH v platném znění včetně odkazu novely ZDPH 2020 a  2021.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Termíny

4. 10. 2021
Online

Cenové varianty

2180310

2 390 Kč

cena bez s DPH

2 892 Kč

cena s DPH

218031F

zvýhodněná cena pro členy registrované v našem Klientském kontě platná na přihlášky došlé od 22. 9. 2021 včetně

1 640 Kč

cena bez s DPH

1 984 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo