Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, FKSP, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (on-line)

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-679/2018.

Lektoři

Ing. Jan Černý

Ing. Jan Černý

Detail lektora

MV ČR

Termín

2. 12. 2021; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

6

+

2 090 Kč

2 090 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

Používané účetní předpisy se zaměřením na změny pro rok 2021, případně i již schválené změny pro následující období:
Zákon o účetnictví • vyhláška č. 410/2009 Sb. v platném znění • české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky.

Používané další předpisy s možným dopadem do účetnictví:
Zákoník práce • zákon o pojistném na sociální zabezpečení • zákon o pojistném na zdravotní pojištění • zákon o omezení plateb v hotovosti • nařízení vlády o minimální mzdě.

Specifika účtování dlouhodobého majetku:
Klasifikace • rozvahová a podrozvahová evidence • bezúplatné a úplatné nabytí • svěření majetku • fondy.

Transfery = „dotace“:
Provozní, investiční • s vyúčtováním nebo bez povinnosti vyúčtovat • víceleté • ze zdrojů EU. Účtování tvorby a čerpání fondů.

Aktuální pohled na FKSP – dopady „covid“.

Bezúplatné převody majetku od státních organizací.
Bezúplatné převody – dary – od subjektů mimo rozpočtovou sféru nebo zdroje EU.

Základní informace o přezkumu hospodaření, prověrce účetní závěrky, auditu účetní závěrky, schvalování a zveřejňování účetních závěrek příspěvkových organizací.

Dotazy a odpovědi.

Určeno

Účetním či jiným ekonomickým pracovníkům ve státních organizacích, externím účetním, daňovým poradcům, auditorům pracujícím pro státní rozpočtové či příspěvkové organizace. Mezi státní organizace řadíme vybrané účetní jednotky, tedy organizace účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a souvisejících standardů pro vybrané účetní jednotky.

Kurz je vhodný pro všechny bez rozdílu, je však třeba znát základní postupy účtování.

Přínos/cíl

Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Půjde zejména o problematické oblasti dlouhodobého majetku (svěření, výpůjčka, pořízení koupí, bezúplatné nabytí od státní organizace nebo jiného subjektu…), účtování transferů a dotací, účtování fondů.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

2. 12. 2021
Praha
2. 12. 2021
Online

Cenové varianty

2106370

cena je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

2 090 Kč

cena bez s DPH

2 090 Kč

cena s DPH

210637A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

3 971 Kč

cena bez s DPH

3 971 Kč

cena s DPH

210637B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 643 Kč

cena bez s DPH

5 643 Kč

cena s DPH

210637C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 106 Kč

cena bez s DPH

7 106 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo