Účinné vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

Lektoři

JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M.

JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M.

Detail lektora

K odběru od

21. 1. 2021

+

1 950 Kč bez DPH

2 360 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

Vymezení základních pojmů:
• pohledávka, splatnost pohledávky,
• výzva k plnění, příslušenství pohledávky,
• běh lhůt, prodlení dlužníka věřitele,

• prověřování obchodního partnera a jeho solventnosti před uzavřením smlouvy,
• fáze uzavírání smlouvy, všeobecné obchodní podmínky a znalosti věřitele z oblasti, závazkových vztahů, obchodní dokumentace jako důkaz existence pohledávky,
• úhrada kupní ceny, dodání zboží a přechod nebezpečí škody na věci, přechod vlastnického práva, vady zboží,
• podmínky pro ukončení smlouvy,
• nástroje pro zajištění pohledávek,
• využití doložek ve smlouvě (doložka o řešení sporů, volba práva, sudiště, mediační doložka atd.),
• doručování v obchodních vztazích.

Pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání:
• doložení vzniku pohledávky,
• uznání dluhu, kvitance, dlužní úpis,
• alternativní způsoby řešení sporu,
• narovnání,
• upomínka pro neplnění závazku, předžalobní upomínka, splátkový kalendář.

Fáze soudního řešení sporu:
• řešení sporu před rozhodcem (výhody, nevýhody, problematické rozhodčí doložky, úloha obecných soudů),
• řešení sporů před obecnými soudy (příslušnost soudů, soudní poplatek, náklady řízení, dokazování, návrh na vydání platebního rozkazu, směnečného rozkazu, elektronického platebního rozkazu, výkon rozhodnutí).

Dotazy, diskuze.

POZNÁMKA:
Přístupové údaje obdržíte do tří pracovních dnů od připsání platby na náš bankovní účet.

Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz.

Určeno

URČENO:
• pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek
• ekonomům
• účetním
• podnikovým právníkům
• obchodním zástupcům
• členům středního managementu

PŘÍNOS:
Vymáhání pohledávek je proces, který zpravidla není příjemný ani pro dlužníka, ani pro věřitele. Účinným řešením je předcházení těmto situacím, ale mnohdy i tato snaha nemusí být zcela úspěšná a následně je pak vymáhání pohledávek pro věřitele jedinou šancí, jak chránit svá práva a své peníze získat zpět. Řešení pohledávek však nemusí být vůbec složité a nákladné. Neuhrazená pohledávka bude pro Vás již minulostí. Na tomto online kurzu získáte informace o tom, jak lze vzniku pohledávky předcházet nebo jak lze minimalizovat negativní dopady neplnění závazku. Obeznámíme Vás s efektivními a moderními metodami vymáhání pohledávek, ukážeme Vám, jak v konkrétních případech postupovat s důrazem na praktické a efektivní řešení, jaký způsob zajištění závazku zvolit a jaké sankční mechanismy lze v jednotlivých případech využít. V neposlední řadě Vám ukážeme, jak vymáhání pohledávek probíhá v jednotlivých etapách civilního a rozhodčího řízení a jaká je realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení, rovněž Vás upozorníme i na alternativní způsoby řešení sporů.

Cenové varianty

Z2140000

1 950 Kč

cena bez DPH

2 360 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo