Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2022

Prezenčně

Volný cyklus tří seminářů, které lze absolvovat i samostatně.

Lektoři

Ing. Jana Pilátová

Ing. Jana Pilátová

Detail lektora

Bc. Marta Šťastná

Bc. Marta Šťastná

Detail lektora

Ing. Lenka Dvořáková

Ing. Lenka Dvořáková

Detail lektora

Termín

12. – 14. 1. 2022; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

18

+

6 370 Kč bez DPH

7 708 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

1. seminář
12. 1. 2022; 9:00–16:00 • Daň z příjmů za rok 2021 a novinky pro rok 2022 • Ing. Lenka Dvořáková
• stanovení základu daně,
• úprava výsledku hospodaření před zdaněním,
• daňová účinnost nákladů souvisejících s řešením koronavirové situace – pomůcky, náklady na testování, homeoffice, daňová účinnosti přijatých dotací a podpůrných programů,
• položky zvyšující výsledek hospodaření – dodanění závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové důsledky dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek a další,
• položky snižující výsledek hospodaření – uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek, položky, které se nezahrnují do základu daně, částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani a další,
• definice osob spojených, ceny obvyklé, zdanění bezúplatných příjmů – zdanění příjmů z dědění a darování,
• příjmy získané směnou,
• daňové a nedaňové náklady, daňové a nedaňové rezervy a opravné položky,
• příjmy od daně osvobozené – příjmy z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech, nedaňové náklady s nimi související,
• snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani – odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty, převod ztráty na právního nástupce, odpočet na odborné vzdělávání, snižující položky na dary.

Odpovědi na dotazy.

2. seminář
13. 1. 2022; 9:00–16:00 • Daň z přidané hodnoty pro rok 2022 • Bc. Marta Šťastná
• aktuální stav legislativy pro rok 2022,
• problematická ustanovení novel roku 2021,
• nové závěry koordinačních výborů KDP ČR a GFŘ,
• osvobozená plnění,
• korekce odpočtu DPH (krácení odpočtu, úprava a vyrovnání odpočtu),
• praktické problémy.

Odpovědi na dotazy.

3. seminář
14. 1. 2022; 9:00–16:00 • Účetní závěrka za rok 2021 a změny v účetnictví pro rok 2022 • Ing. Jana Pilátová
V průběhu se budeme z účetního hlediska zabývat událostmi roku 2021 a jejich dopadem do účetnictví podnikatelů, eventuálně, co lze očekávat v roce 2022.
• daňové novinky týkající se hmotného a nehmotného majetku ve vazbě na účetnictví (mimořádné odpisy hmotného majetku, zvýšení finančního limitu ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč při pořízení hmotného majetku nebo provedení jeho technického zhodnocení, zrušení daňové kategorie nehmotný majetek, odpisový plán, povinná úprava vnitropodnikových směrnice, dopad do odložené daně),
• živelné pohromy, peněžité i nepeněžité dary,
• dotace a jejich daňový a účetní režim, nový rejstřík dotací,
• novela zákona o obchodních korporacích a její vliv na účtování na kapitálové účty (skupina účtů 41x – 43x),
• evidence skutečných majitelů a její dopady na rozhodování a následném účtování o podílech na zisku.

Ve vazbě na přípravu účetní závěrky za rok 2021 si připomeneme, na co před uzavřením účetních knih nesmíme zapomenout (např. inventarizace a inventarizační rozdíly, účetní operace týkající se konce roku v oblasti zásob, ocenění krátkodobého i dlouhodobého finančního majetku k rozvahovému dni, na co nezapomenout u pohledávek a závazků, kapitálové účty a dlouhodobé závazky k rozvahovému dni, odpisy a oprávky, opravné položky, rezervy, daň z příjmů – splatná i odložená).

Novinky pro rok 2022 budou zmíněny podle legislativního stavu, který bude znám ke konci roku.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Cyklus seminářů je určen hlavním i samostatným účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomickým a finančním manažerům a také všem, kteří se zabývají daňovou problematikou, pracují s účetnictvím nebo s jeho výstupy.

Přínos/cíl

Účastí na celém cyklu seminářů získáte ucelené a praktické informace o změnách nejdůležitějších účetních a daňových předpisů platných pro rok 2022.
Seznámíte se také s dopady tzv. Daňových balíčků 2021 do praxe právnických osob.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

12. 1. 2022
Praha

Kurzy v tomto cyklu

12. 1. 2022

Praha

6 hod

2 790 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

13. 1. 2022

Praha

6 hod

2 790 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

Cenové varianty

2200650

včetně slevy ve výši 2 000 Kč při účasti na celém cyklu

6 370 Kč

cena bez DPH

7 708 Kč

cena s DPH

220065A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

12 103 Kč

cena bez DPH

14 645 Kč

cena s DPH

220065B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

17 199 Kč

cena bez DPH

20 811 Kč

cena s DPH

220065C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

21 658 Kč

cena bez DPH

26 206 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

8. 12. 2021

Praha

12 hod

4 890 Kč

cena bez DPH

Prezenčně KCU KDP ČR

8. 12. 2021

Online

2 hod

1 890 Kč

cena bez DPH

KCU Online

8. 12. 2021

Online

12 hod

4 890 Kč

cena bez DPH

Online + záznam KCU KDP ČR

8. 12. 2021

Praha

3 hod

1 490 Kč

990 Kč

cena bez DPH

Sleva Novinka Prezenčně

8. 12. 2021

Online

3 hod

1 490 Kč

990 Kč

cena bez DPH

Sleva Novinka Online + záznam

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo