Účetnictví podnikatelů – výklad, praktické příklady, daňové souvislosti

Prezenčně

Lektoři

Ing. Dana Vankeová

Ing. Dana Vankeová

Detail lektora

Termín

14. – 18. 8. 2023; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

30

Program

1. den
• legislativní rámec účetnictví (zákon o účetnictví, ostatní související zákony, prováděcí vyhlášky a české účetní standardy),
• obecně užívané účetní zásady,
• bilanční princip, rozvaha, druhy aktiv a pasiv včetně příkladů,
• náklady a výnosy – druhy a členění, výkaz zisku a ztráty (výsledovka),
• účtový rozvrh, druhy účtů, účetní zápisy a knihy, typické změny rozvahových účtů,
• účty a zásady účtování na účtech,
• náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů, archivace,
• inventarizace majetku a závazků,
• problematika DPH a fakturace, náležitosti daňových dokladů,
• problematika daně z příjmů v návaznosti na účetnictví – především pojmy daňový, nedaňový,
• interní směrnice.

2. den
• charakteristika jednotlivých účtových tříd,
• účtování ve tř. 0 Dlouhodobý majetek s návazností na tř. 5 a 6 Náklady a výnosy včetně, jednoduchých příkladů, oceňování dlouhodobého majetku, odpisy,
• účtování ve tř. 1 Zásoby (dopad do nákladů a výnosů), oceňování zásob, způsob A nebo B, příklady,
• účtování ve tř. 2 Krátkodobý finanční majetek (dopad do nákladů a výnosů), oceňování, příklady.

3. den
• účtování ve tř. 3 Zúčtovací vztahy (dopad do nákladů a výnosů), zákon o rezervách v souvislosti s pohledávkami – opravné položky, mzdy, příklady,
• účtování ve tř. 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, účtování o výsledku hospodaření, dani a odložené dani,
• procvičování příkladů,
• účetní výkazy včetně přílohy – druhy, zásady vyplňování.

4. den
• prohloubení problematiky DPH,
• podrobnější seznámení se se zákonem o daních z příjmů a jeho dopadu do účetnictví,
• zákon o rezervách,
• České účetní standardy detailně,
• procvičování příkladů dle jednotlivých účtových tříd.

5. den
• komplexní příklad,
• vypnění účetních výkazů,
• zpracování přílohy v účetní závěrce.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí věnovat účetnictví a účtování, i když se s tímto oborem nikdy nesetkali, a také těm, kteří si chtějí „oprášit“ znalosti kdysi (např. ve škole) nabyté, a málo používané nebo jsou rodiči vracejícími se po mateřské dovolené, apod.
Seminář je zaměřen na uplatnění teorie na praktických příkladech, které budou účastníci řešit.

Přínos/cíl

Na semináři získáte přehled v oblasti účetnictví, poznáte podrobně systém účetnictví v ČR, seznámíte se se základy daňového systému a se vzájemnými souvislostmi mezi účetnictvím a jednotlivými daněmi, především daní z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Hlavním cílem semináře naučit vás je porozumět účetnictví a jeho výstupům, tzn. účetním dokladům a účetní závěrce.

Seminář se skládá z řešení celé řady praktických příkladů, proto je vhodné si přinést kalkulačku s funkcemi.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

10 230 Kč bez DPH

12 378 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

14. 8. 2023
Praha

Cenové varianty

2305920

včetně slevy ve výši 3 000 Kč při účasti na celém cyklu

10 230 Kč

cena bez DPH

12 378 Kč

cena s DPH

230592A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

19 437 Kč

cena bez DPH

23 519 Kč

cena s DPH

230592B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

27 621 Kč

cena bez DPH

33 421 Kč

cena s DPH

230592C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

34 782 Kč

cena bez DPH

42 086 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

7. 6. 2023

Praha

12 hod

6 990 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

7. 6. 2023

Online

12 hod

6 990 Kč

cena bez DPH

KCU Online

7. 6. 2023

Praha

6 hod

2 890 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

7. 6. 2023

Online

6 hod

2 890 Kč

cena bez DPH

Online + záznam

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo