Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Lektoři

Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Detail lektora

Termín

14. 10. 2021; 9:00–14:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

5

+

2 690 Kč

3 255 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty a vzdání se práva na uplatnění ztráty v praxi.

Úprava oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí.

Změny týkající se zdanění dluhopisů.

Změny týkající se hmotného a nehmotného majetku:
Finanční leasing • zrušení kategorie nehmotného majetku • přechodná ustanovení (č. 10, 11, 12) • zvýšení hranice daňového odpisování hmotného majetku a jeho TZ • přechodná ustanovení (č. 13, 14, 15) • mimořádné daňové odpisy • přechodné ustanovení č. 16.

Změny týkající se fyzických osob:
Zrušení superhrubé mzdy • změna sazby daně z příjmů, samostatný základ daně • základní sleva na poplatníka • daňový bonus na vyživované děti – zrušení limitu.

Zákon č 285/2021 – Změna zákona o státní sociální podpoře a zákona o daních z příjmů (účinnost: 28. 7. 2021).
Vyhláška 335/2021 Sb. o formulářových podáních k dani z příjmů fyzických osob (účinnost od 14. 9. 2021).
Zákon č. 286/2021 Sb. – novela exekučního řádu a zákona o exekutorech zavádí slevu na dani z příjmů za zastavenou exekuci (účinnost 1. 1. 2022).

ZAJÍMAVÉ JUDIKÁTY A ZÁVĚRY KOOV
• 572/24.03.21 – Bezúplatné vydání majetku z rodinné fundace a svěřenského fondu,
• 557/29.01.20 – Důsledky zajišťovacího převodu práva na běh lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti a z převodu obchodního podílu,
• 558/29.01.20 – Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabýván postupně,
• 575/24.03.21 – Online podvody a daňová uznatelnost souvisejících nákladů,
• 576/19.05.21 – Nájem nemovitých věcí – časové souvislosti,
• 577/19.05.21 – Prominutí DPH rozhodnutími ministryně financí – „dobrovolný“ odvod daně a následný odpočet příjemcem,
• 580/19.05.21 – Zahájení odpisování nově pořizované budovy v návaznosti na kolaudaci části stavby schopné samostatného užívání,
• 582/19.05.21 – Aplikace časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílů, které byly součástí společného jmění manželů,
• 583/19.05.21 – Odpisy nehmotného majetku u poplatníků vedoucí jednoduché účetnictví,
• 573/24.03.21 – Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena cenných papírů a obchodních podílů a daňově uznatelné náklady u ostatního majetku evidovaného u přijímajícího poplatníka,
• 581/19.05.21 – Některé praktické aspekty uplatňování závěrů přijatých v rámci příspěvku č.
• 570/27.01.21 – Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou na financování bytových potřeb obstaraných od 1. ledna 2021,
• Afs 133/2019 – 34 (z 25. 6. 2020) a 1 Afs 453/2020-27 (z 16. 2. 2021) – Odpočet úroků z hypotéky od základu daně,
• 30 Af 83/2018 – 227 – Časová souvislost nákladů a výnosů,
• KS Ústí nad Labem č. j. 15 Af 84/2017-58 – Kursové rozdíly z cizoměnové zálohy,
• KS v Brně č. j. 30 Af 83/2018 – 227 (k NSS nepostupuje) – Úroky z úročené zápůjčky po její splatnosti,
• NSS č. j. 10 Afs 346/2020 – 43 – Co je a není technickým zhodnocením,
• NSS sp. zn. 10 Afs 341/2019 – dodatečné uplatnění daňového zvýhodnění nerezidentem,
• NSS sp. zn. 6 Afs 95/2020 – výkon činnosti profesionálního sportovce bez živnostenského oprávnění
• NS sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 způsobil značné problémy všem podnikatelům, kteří mají zapsán předmět podnikání jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“,
• NSS 8 Afs 246/2019-67 – překolkování akcií a přerušení časového testu (§ 4 odst. 1 písm. w) ZDP),
• NSS 8 Afs 155/2019-46 ze dne 27. 7. 2021 – uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ve střídavé péči,
• 31 Af 37/2019 – 67 – následné douplatnění přerušených daňových odpisů.

NÁSLEDKY NOVELY DAŇOVÉHO ŘÁDU A NOVINKY VE SPRÁVĚ DANÍ
• Pokyn MF – 18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení od 1. 1. 2021,
• Pokyn GFŘ D – 47 k promíjení příslušenství daně,
• Dodatek č. 7 k Pokynu GFŘ D – 29 k prominutí pokut týkajících se kontrolního hlášení,
• Finanční zpravodaj č. 24/2021 – Pokyn GFŘ–D–50, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy (účinnost: 1. 7. 2021),
• změna DIČ na žádost daňového subjektu – fyzické osoby,
• informace GFŘ k akceptací podání při správě daní e-mailem.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Jeden judikát na téma ručení za daň.
Osvobození od DPH v případě provádění testů na COVID (po doplnění ze strany GFŘ).
Procesní prominutí DPH.
Novela DPH daňovým balíčkem č. 2 (zákon č. 609/2020 Sb.).
One Stop Shop, aneb změna při zasílání zboží.

Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021:
Dne 21. 6. 2021 vyšla Informace GFŘ v souvislosti s nabytím účinnosti směrnice Rady 2006/112/ES v části upravující problematiku e-commerce ve vztahu k dosud neukončenému legislativnímu procesu implementace do českého zákona o DPH.
S ohledem na současné prodlevy v legislativním procesu může daňový subjekt od 1. 7. 2021 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely postupovat standardně a uplatnit přímý účinek dané směrnice. Pokud tak učiní, pak musí plnit i veškeré související podmínky a povinnosti vyplývající z této směrnice. Přede dnem nabytí účinnosti lze také postupovat podle dosud účinného zákona o DPH.
• prodej zboží na dálku,
• dovoz zboží nízké hodnoty,
• navrhované změny v tisku PSP 867 (chybí jen podpis prezidenta),
• dodání zboží na dálku (současné zasílání zboží).

ÚČETNICTVÍ
• účtování o uplatnění zpětné ztráty a vratce daně z příjmů,
• Interpretace Národní účetní rady I – 42 – Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou,
• Interpretace Národní účetní rady I – 43 – Zálohy vedené v cizí měně,
• nové posouzení a zaúčtování záloh ve vztahu k následnému nakládání s nimi a ve vztahu ke kursovým rizikům,
• nový způsob vykázání poskytnutých záloh v rozvaze.

Interpretace NÚR I – 44 Vykázání vkladu do právnické osoby neziskového charakteru v aktivech vkladatele:
• způsob zaúčtování vkladu,
• společné znaky účtování do stálých aktiv,
• ocenění vkladu.

Interpretace NÚR I – 45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování.

Interpretace NÚR I – 46 Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvu.

Změny v zákonu o účetnictví provedené daňovým balíčkem č. 2, zákonem č. 609/2020 Sb. (účinnost: 1. 1. 2021).

Určeno

Seminář je určen ekonomům, daňovým poradcům, auditorům, účetním, tj. všem, kteří chtějí mít přehled o aktuálním stavu legislativy.

Přínos/cíl

Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami a problematickými ustanoveními daňových a účetních zákonů.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

14. 10. 2021
Praha
14. 10. 2021
Online

Cenové varianty

2107230

2 690 Kč

cena bez s DPH

3 255 Kč

cena s DPH

210723A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 111 Kč

cena bez s DPH

6 184 Kč

cena s DPH

210723B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 263 Kč

cena bez s DPH

8 788 Kč

cena s DPH

210723C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 146 Kč

cena bez s DPH

11 067 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo