Typologie osobnosti

Lektoři

Ing. Štěpánka Uličná Ph.D.

Ing. Štěpánka Uličná Ph.D.

Detail lektora

Online

Termín

16. 11. 2021; 13:00–16:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

3

+

Cenové varianty

Program

• Co jsou preference – jak to, že já jsem precizní, a kolega není?!
• Pojetí preferencí podle způsobu směřování psychické energie, získávání informací a jejich zpracování, rozhodování a práce s časem
 Kde čerpám energii?
 Jaké informace potřebuji k rozhodování?
 Jak se rozhoduji?
 Jak si organizuji život /čas?
 Jak své preference nejlépe využít?
 Jak to mají ostatní a jak to poznám i bez testu?
• Vhodné způsoby komunikace s jednotlivými osobnostními typy

Přínos/cíl

Díky nejrozšířenější osobnostní typologii MBTI si uvědomíte své preference a silné stránky, a také lépe pochopíte odlišné preference druhých.

Termíny

16. 11. 2021
Online
6. 12. 2021
Online

Cenové varianty

ZK01940

0 Kč

cena bez s DPH

0 Kč

cena s DPH