Typologie osobnosti

Lektoři

Ing. Štěpánka Uličná Ph.D.

Ing. Štěpánka Uličná Ph.D.

Detail lektora

Online

Termín

6. 10. 2021; 13:00–16:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

3

+

Cenové varianty

Program

• falešné mýty a domněnky o typologii,
• co je opravdu typologie osobnosti,
• základní postup při rychlém určování osobnostního typu,
• různé osobnostní typy,
• jak vhodně a úspěšně jednat s každým osobnostním typem,
• silné a slabé stránky jednotlivých typů (cholerik, flegmatik, sangvinik, melancholik),
• kde mohou vznikat potenciální konflikty a jak je řešit,
• praktický trénink určování osobnostních typů,
• pochopení smyslu konceptu typologie osobnosti jako obrana proti manipulaci.

Přínos/cíl

Naučíte se rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací.
Smyslem semináře je zvýšení porozumění sobě samému a dále výrazně lepší pochopení a porozumění způsobům jednání ostatních. Díky tomu se omezuje konfliktnost komunikace, je možné lépe se předem připravit na různé výsledky jednání s druhým člověkem a v neposlední řadě je možné daleko lépe a efektivněji druhému pomáhat.
Podstatou tohoto semináře je naučit účastníky typologii skutečně rozumět.

Termíny

6. 10. 2021
Online
16. 11. 2021
Online
6. 12. 2021
Online

Cenové varianty

ZK01930

0 Kč

cena bez s DPH

0 Kč

cena s DPH