Srážky ze mzdy, platu nebo odměny aktuálně

Online + záznam

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

Termín

26. 8. 2022; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

5

Program

Právní předpisy související s problematikou srážek pro rok 2022.

V jakých případech se sráží ze mzdy, platu nebo odměny:
• srážky ve smyslu zákoníku práce,
• co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance, co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance,
• pojem výkon rozhodnutí – exekuce ve smyslu občanského soudního řádu (dále jen OSŘ),
• srážka ze mzdy nad rámec zákoníku práce,
• evidence o prováděných srážkách, archivace.

Dohody o srážkách ze mzdy, platu:
• dohody o srážkách ze mzdy podle zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění,
• další srážky po dohodě zaměstnavatel/zaměstnanec,
• srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli.

Dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu občanského zákoníku:
Dobrovolná platba výživného v roce 2022, vzory, postupy.

Okruh příjmů, ze kterých se provádí srážky:
• mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci,
• souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele,
• způsob provádění srážek,
• daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech, odstupné, odchodné,
• judikatura na téma bonusy.

Příjmy podle zákoníku práce (§ 145), příjmy podle OSŘ (§ 299 v roce 2022).

Pořadí srážek ze mzdy – přednostní a nepřednostní pohledávky:
• postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád přednostní pohledávky,
• jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů – § 279 OSŘ.

Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah:
• životní a existenční minimum, normativní náklady na bydlení pro rok 2022.
• zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek, nezabavitelná částka na povinného a další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2022 (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu občanského zákoníku. Kdo je osobou vyživovanou a dokladování těchto osob (manžel, manželka, děti, atd.).
• specifické případové studie. Určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek, zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek, souběh příjmů od více plátců. Výživné, event. dlužné výživné a jeho uspokojení. Několik výživných.

Postupy při posouzení srážek při výkonu rozhodnutí:
Soudní, správní výkon rozhodnutí, exekuční příkaz a jeho obsah, součinnost plátce mzdy povinného vůči soudu a případně exekutorovi – podávání informací. Chráněný účet – jeho význam a povinnosti zaměstnavatelů.
Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od roku 2022.

• nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc – vykonatelnost, • změna plátců mzdy – povinnosti plátce příjmu povinného, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu občanského soudního řádu – soud, další orgány,
• souběžné příjmy a postupy při provádění srážek,
• srážky při oddlužení 2022 – tzv. osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele,
• zahájení a průběh insolvenčního řízení – insolvenční rejstřík, rozhodnutí o oddlužení; usnesení soudu a jeho výrok,
• povinnosti plátce příjmu dlužníka při oddlužení, ukončení oddlužení, příjem dlužníka v průběhu oddlužení – daňové bonusy event. výsledky ročního zúčtování – postupy plátce příjmu dlužníka,
• součinnost plátce příjmu – soud, insolvenční správce, praktická ukázka postupu výpočtu,
• srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského, postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství), • zákon o exekutorech – povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům, součinnost plátců příjmu povinného vůči exekutorům,
• možné sankce za chybný postup plátce – zaměstnavatele povinného – zaměstnance,
• praktické příklady – případové studie, doporučené postupy a vzory.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen zejména mzdovým účetním, personalistům a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi zabývají oblastí exekucí.

Přínos/cíl

Seminář je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Účastí se seznámíte se současnou právní úpravou v dané problematice včetně změn od 1. 1. 2022 a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

2 590 Kč bez DPH

3 134 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

26. 8. 2022
Online
26. 8. 2022
Praha

Cenové varianty

22A3710

2 590 Kč

cena bez DPH

3 134 Kč

cena s DPH

22A371A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 921 Kč

cena bez DPH

5 954 Kč

cena s DPH

22A371B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 993 Kč

cena bez DPH

8 462 Kč

cena s DPH

22A371C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8 806 Kč

cena bez DPH

10 655 Kč

cena s DPH

22A371F

zvýhodněná cena pro členy registrované v našem Klientském kontě platná na přihlášky přijaté od 23. 7. 2022 včetně

1 990 Kč

cena bez DPH

2 408 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo