Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-283/2019.

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Detail lektora

MV ČR Online

Termín

13. 12. 2021; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

5

+

1 910 Kč

1 910 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

Základní souvislosti radničních periodik:
• základní právní zakotvení,
• hlavní funkce radničních periodik,
• tiskový zákon, registrační povinnost, analogie se sdělovacími prostředky veřejné služby,
• právní povinnosti při vydávání periodika,
• regulace volebních kampaní.

Pojmy a principy:
• objektivita,
• vyváženost,
• apolitičnost,
• definice klíčových pojmů („politický obsah“, „alternativní sdělení“, „informace o budoucích rozhodnutích“ a další).

Praktické formy řešení:
• pojetí periodika redaktorské a editorské,
• zařazování alternativních názorů, jejich formy, zapojení do příspěvků (desatero konkrétních pravidel),
• další formy příspěvků (ankety, rozhovory, souhrnné redakční útvary ad.),
• postupy při úpravě příspěvků,
• příklady dobré a špatné praxe, konkrétní ukázky z mnoha vydávaných periodik.

Organizační otázky při vydávání radničního periodika:
• role zastupitelstva, rady,
• redakční výbor / redakční rada / redakce,
• formální dokumenty: statut redakčního výboru, pravidla pro vydávání periodika, etický kodex periodika.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Úředníkům a funkcionářům územních samosprávných celků, členům redakčních rad, členům zastupitelstev, redaktorům pracujícím pro sdělovací prostředky územních samosprávných celků.

Přínos/cíl

Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize), a nově též výrazným omezením některých informací v radničních médiích v průběhu volební kampaně. Tyto typy šíření informací podléhají právní regulaci a je třeba při jejich používání dbát principů, vyplývajících ze svobodné soutěže politických sil, svobody projevu, zákazu cenzury, poskytování objektivních a vyvážených informací, transparentnosti vynakládání veřejných peněz a dalších. Podrobnosti upravuje tiskový zákon v pasáži o radničních periodikách (periodický tisk územního samosprávného celku, § 4a, § 11a ad.) a nově též významným způsobem zákony o volbách.

Seminář předloží podrobný popis právního prostředí, v němž se radniční periodika vydávají, výsledky průzkumu a praktická srovnání radničních periodik v ČR, praktické příklady řešení střetových situací včetně předvolební kampaně, dále předloží účastníkům rozsáhlou sadu konkrétních doporučení a forem, jak uplatnit pravidla dobrého periodika a předvede i nejvýraznější příklady dobré a špatné praxe.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu. Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Termíny

13. 12. 2021
Praha
13. 12. 2021
Online

Cenové varianty

21A6500

cena je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

1 910 Kč

cena bez s DPH

1 910 Kč

cena s DPH

21A650A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

3 629 Kč

cena bez s DPH

3 629 Kč

cena s DPH

21A650B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 157 Kč

cena bez s DPH

5 157 Kč

cena s DPH

21A650C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 494 Kč

cena bez s DPH

6 494 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo