Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2022

Online

Volný cyklus tří seminářů, které lze absolvovat i samostatně.

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Detail lektora

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

Mgr. Vladimír Černý

Mgr. Vladimír Černý

Detail lektora

Termín

20. – 22. 12. 2021

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

15

+

5 970 Kč bez DPH

7 224 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

1. seminář:
20. 12. 2021; 9:00–14:00 • Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2022 • Mgr. Vladimír Černý
Základní principy pracovněprávních vztahů z pohledu praxe.
Problematika postupů zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru – uchazeč z pohledu zákoníku práce, příslib zaměstnání, informační povinnosti.

Vznik pracovního poměru – základní náležitosti pracovní smlouvy, vstupní lékařská prohlídka a vznik pracovního poměru, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou.

Pracovní doba zaměstnanců – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba, nepřetržité doby odpočinky mezi dvěma směnami a v týdnu, práce přesčas, noční práce, evidence pracovní doby zaměstnavatelem, dovolená zaměstnanců základní pravidla a povinnosti zaměstnavatelů od 1. 1. 2021.

Skončení pracovního poměru – dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, ve zkušební době, uplynutím sjednané doby.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

Odpovědi na dotazy.

2. seminář:
21. 12. 2021; 9:00–16:00 • Mzdové předpisy pro rok 2022 • Ing. Růžena Klímová
Základní informace o přijatých opatření v souvislosti s COVID-19.

Osobní a mzdová agenda v roce 2022 – povinnosti zaměstnavatele:
Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • osobní spis • ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance • vnitřní firemní předpisy • předsmluvní povinnosti zaměstnavatele (vstupní lékařská prohlídka – u PP).

Odměňování zaměstnanců – mzda, plat, odměna 2022:
Nové výše minimální a zaručené mzdy pro rok 2022 a dopady minimální mzdy do dalších právních předpisů – příplatek za ztížené pracovní prostředí • dopočet do MVZ – zdravotní pojištění • příjem ve vazbě na nekolidující zaměstnání.

Průměrný výdělek:
Rozhodné období • započitatelný výdělek • formy průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • zvláštní výpočty průměrného výdělku • průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • výpočet průměrného výdělku • jako podklad pro úřad práce.

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022:
Srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle daných právních předpisů • příjmy, které se zahrnují pro účely srážek • pořadí provádění srážek • dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • přednostní a nepřednostní pohledávky • výpočet srážek – od 1. 1. 2022 • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům • celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.

Všeobecný vyměřovací základ od roku 2022:
Nové výše redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění a náhrady mzdy za prvních 14 dnů • názorné ukázky výpočtů náhrady mzdy • povinnosti zaměstnavatele v případě kontroly dodržování léčebného režimu.

Pojistné na sociální a zdravotní pojištění:
Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění v roce 2022 a z ní odvozené parametry • výše povinných záloh pro OSVČ hlavní a vedlejší v rámci důchodového pojištění a zdravotního pojištění • dobrovolná účast na důchodovém pojištění • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění • zaměstnání malého rozsahu, ostatní zaměstnání • názorné ukázky výpočtů • redukční hranice pro nemocenské pojištění v roce 2022 • redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN.

Další důležité novinky ke dni konání:
Vyhláška o tuzemském a zahraničním stravném, tzv. stravenkový paušál v roce 2022.

Odpovědi na dotazy.

3. seminář:
22. 12. 2021; 9:00–13:00 • Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2021, změny pro rok 2022 • Zdeněk Křížek
Na semináři obdržíte podrobné pracovní materiály včetně příkladů k dané problematice.
Seznámíte se se změnami platnými od roku 2022, a to podle posledního vývoje legislativy ke dni konání.
Úvod k ročnímu zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti.

Uplatňování ročních slev v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti u poplatníka daně:
• roční sleva na manželku, manžela poplatníka,
• nezdanitelné částky ze základu daně u poplatníka,
• podmínky a způsoby prokazování ročních slev a nezdanitelných částek ze základu daně.

Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – zaměstnavatel:
• porovnání měsíčních záloh za zaměstnance s měsíčními rekapitulacemi odvodu záloh na daň,
• provedení inventarizace měsíčních plateb záloh daně ze závislé činnosti,
• zjištění měsíčního počtu zaměstnanců k poslednímu dni kalendářního měsíce,
• sestavení vlastního formuláře „ Vyúčtování daně…“,
• přílohy k ročnímu vyúčtování.

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob:
• porovnání měsíčních plateb srážkové daně s měsíčními rekapitulacemi odvodu srážkové daně,
• provedení inventarizace plateb srážkové daně,
• sestavení vlastního formuláře „Vyúčtování daně vybírané srážkou…“,
• příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou.

Povinnosti zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu:
• závazné termíny,
• způsoby podání vyúčtování.

Praktické příklady na vyplňování tiskopisů o ročním zúčtování daně.

Změny zákona o dani pro rok 2022.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti.

Přínos/cíl

Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2022. Budete připraveni je aplikovat do praxe.
Obsah přednášek zohlední legislativní vývoj k datu konání.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Termíny

20. 12. 2021
Online

Cenové varianty

21A5450

včetně slevy ve výši 1 400 Kč bez DPH při účasti na celém cyklu

5 970 Kč

cena bez DPH

7 224 Kč

cena s DPH

21A545A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

11 343 Kč

cena bez DPH

13 725 Kč

cena s DPH

21A545B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

16 119 Kč

cena bez DPH

19 504 Kč

cena s DPH

21A545C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

20 298 Kč

cena bez DPH

24 561 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo