Profesionálem účetní závěrky krok za krokem

Online + záznam

Volný cyklus tří on-line seminářů, které lze absolvovat i samostatně.

Podrobnější informace o on-line výuce najdete níže v POZNÁMCE.

Lektoři

Ing. Lenka Dvořáková

Ing. Lenka Dvořáková

Detail lektora

Termín

20. – 22. 12. 2021; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

15

+

5 970 Kč bez DPH

7 224 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

1. on-line seminář:
20. 12. 2021; 9:00–14:00 • Uzávěrkové operace, sestavení účetní závěrky • Ing. Lenka Dvořáková
• uzávěrkové operace,
• inventarizace majetku a dluhů,
• ocenění k rozvahovému dni,
• sestavení rozvahy,
• sestavení výkazu zisku a ztráty,
• sestavení přehledu o peněžních tocích,
• obsahová náplň přílohy k účetní závěrce,
• správné vykázání dotací (zejména s vazbou na COVID),
• správné vykázání motivačních bonusů a zákaznických poukázek,
• vhodné vykázání zpětného uplatnění daňové ztráty,
• informace o „going concern“ v souvislosti s COVID situací společnosti a podniku.

2. on-line seminář:
21. 12. 2021; 9:00–14:00 • Příprava na daňové přiznání a odložená daň • Ing. Lenka Dvořáková
• vysvětlen bude vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření,
• podrobně bude probrána transformace výsledku hospodaření na základ daně, a to v jednotlivých řádcích daňového přiznání,
• pozornost bude dále věnována odčitatelným položkám a slevám na dani, výpočtu daňové povinnosti a výpočtu záloh na další období, rovněž daňové účinnosti nákladů a výnosů související s COVID situací (daňová účinnost nákladů na testování, přijatých dotací, ochranných pomůcek atp.).

Odložená daň:
• úvod do problematiky,
• legislativní rámec,
• splatná versus odložená daň,
• výpočet odložené daně,
• účetní metodika,
• vykazování v účetní závěrce a ostatních výkazech,
• auditorské ověření odložené daně.

3. on-line seminář:
22. 12. 2021; 9:00–14:00 • Povinnost auditu, výroční zprávy a zveřejnění závěrky, komunikace s auditorem • Ing. Lenka Dvořáková
• ověřování účetní závěrky auditorem,
• auditorský výrok a jeho vazba na celospolečenskou COVID situaci,
• výroční zpráva,
• zpráva o vztazích mezi propojenými osobami,
• zveřejňování údajů z účetní závěrky,
• časté chyby zjišťované při auditu účetní závěrky.

Dotazy a diskuze.

Určeno

Kurz je určen všem, kteří mají základní informace o účetnictví nebo pracují jako účetní, ale budou sestavovat účetní závěrku poprvé a potřebují si ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky a při přípravě na daňové přiznání.
Kurz doporučujeme také studentům ekonomických oborů, kteří potřebují rozšířit a prohloubit znalosti o účetní závěrce a souvisejících úkonech.

Přínos/cíl

Účast na kurzu vám pomůže ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky, při přípravě na daňové přiznání a prohloubí vaše znalosti účetní závěrky a souvisejících úkonů. Cílem kurzu je dobře vás připravit na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s. Seminář je součástí cyklu „Profesionálem účetní závěrky krok za krokem“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Termíny

20. 12. 2021
Online

Cenové varianty

21A3940

včetně slevy ve výši 1 500 Kč bez DPH při účasti na celém cyklu

5 970 Kč

cena bez DPH

7 224 Kč

cena s DPH

21A394A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

11 343 Kč

cena bez DPH

13 725 Kč

cena s DPH

21A394B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

16 119 Kč

cena bez DPH

19 504 Kč

cena s DPH

21A394C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

20 298 Kč

cena bez DPH

24 561 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

8. 12. 2021

Praha

12 hod

4 890 Kč

cena bez DPH

Prezenčně KCU KDP ČR

8. 12. 2021

Online

2 hod

1 890 Kč

cena bez DPH

KCU Online

8. 12. 2021

Online

12 hod

4 890 Kč

cena bez DPH

Online + záznam KCU KDP ČR

8. 12. 2021

Praha

3 hod

1 490 Kč

990 Kč

cena bez DPH

Sleva Novinka Prezenčně

8. 12. 2021

Online

3 hod

1 490 Kč

990 Kč

cena bez DPH

Sleva Novinka Online + záznam

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo