Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)

Prezenčně

Potřebujete osvěžit komplexní pohled na dané téma nebo se přípravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám…

Lektoři

Ing. Zdeněk Burda

Ing. Zdeněk Burda

Detail lektora

Bc. Marta Šťastná

Bc. Marta Šťastná

Detail lektora

Termín

5. – 7. 9. 2022; 9:00–17:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

21

Program

1. seminář
5. 9. 2022; 9:00–17:00 • Daň z příjmů právnických osob (příklady) • Bc. Marta Šťastná
Příklady obsahují širokou problematiku daně z příjmů právnických osob jako například:
Daňové a nedaňové výdaje • dlouhodobý majetek • pohledávky a závazky (opravné položky, odpis pohledávek, polhůtní závazky) • finanční a operativní leasing • držba podílů • nízká kapitalizace • odčitatelné položky • slevy na dani • náklady na zaměstnance • bezúplatné příjmy • ceny obvyklé • veřejně prospěšný poplatník • vztahy ke správci daně • zákonné rezervy • zápočet daně zaplacené v zahraničí • zvládnutí úprav základu daně dle § 23 odst. 3 a odst. 4.
Účastníci semináře obdrží písemné podklady rozdělené na část zadání a část řešení, takže je následně mohou využít i v případě samostudia k prohloubení svých znalostí a k procvičení řešení příkladů z této oblasti daní z příjmů.

2. seminář
6. 9. 2023; 9:00–17:00 • Daň z příjmů fyzických osob (příklady) • Ing. Zdeněk Burda
Základ daně • osvobození starobních důchodů • autorské honoráře • příjmy ze závislé činnosti a některá plnění pro zaměstnance • přerušení podnikání • zálohy, které nebyly do konce roku vyúčtovány • škody způsobené účetním či daňovým poradcem a jejich úhrada • rezervy na opravy • rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby • paušální daň • povinnost podat daňové přiznání • charitativní dary • uplatnění ztráty • lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů.
Komplexní příklad na zdanění příjmů fyzických osob.

3. seminář
7. 9. 2022; 9:00–17:00 • Daň z přidané hodnoty (příklady) • Bc. Marta Šťastná
Průřez zákonem o DPH v praktických příkladech • osoby povinné a nepovinné k dani • počítání obratu • povinnost registrace • místo plnění • předmět daně • základ daně • opravy základu daně • základ daně při dovozu • pořízení zboží z jiného členského státu • osvobozená plnění s nárokem na odpočet • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku • stavebnictví • nárok na odpočet • krácený, poměrný nárok na odpočet – praktické postupy ohledně výpočtu koeficientů • úprava odpočtu daně • vyrovnání odpočtu daně • změna režimu • zvláštní režimy.

Určeno

Modul se skládá ze tří seminářů, které je možné absolvovat samostatně. Semináře jsou určeny nejen těm, kteří se připravují na zkoušky daňových poradců, ale též všem daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Přínos/cíl

Během tří dnů si důkladně procvičíte příklady zaměřené na daně z příjmů a DPH.

Poznámka

Tento modul (složený ze 3 seminářů) je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“.
Každý seminář představuje ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

6 070 Kč bez DPH

7 345 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

5. 9. 2022
Praha

Kurzy v tomto cyklu

5. 9. 2022

Praha

7 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

6. 9. 2022

Praha

7 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

7. 9. 2022

Praha

7 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

Celý cyklus

9. 8. 2022

Praha

137 hod

32 970 Kč

cena bez DPH

IES Prezenčně

Cenové varianty

2204420

včetně slevy ve výši 2 000 Kč bez DPH při účasti na celém cyklu Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)

6 070 Kč

cena bez DPH

7 345 Kč

cena s DPH

220442A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

11 533 Kč

cena bez DPH

13 955 Kč

cena s DPH

220442B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

16 389 Kč

cena bez DPH

19 831 Kč

cena s DPH

220442C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

20 638 Kč

cena bez DPH

24 972 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

11. 7. 2022

Praha

18 hod

6 570 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

11. 7. 2022

Online

18 hod

6 570 Kč

cena bez DPH

Online + záznam

12. 7. 2022

Praha

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo