Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2022

Prezenčně

Lektoři

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

Termín

21. – 22. 6. 2022; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

12

Program

1. den
Osobní a mzdová agenda v roce 2022 – povinnosti zaměstnavatele:
Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – předsmluvní povinnosti. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy. Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele. Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Zákon o pracovnělékařské službě v roce 2022:
Právní předpisy upravující problematiku pracovnělékařských služeb.
Co musí doržovat zaměstnavatel a co zaměstnanec.
Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek.

Pracovnělékařské prohlídky v době koronavirové (mimořádné opatření vlády) – pokyn Ministerstva zdravotnictví!
Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky. Prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařských službách.
Doporučené vzory – vnitřní předpis o postupech při zabezpečení pracovnělékařských prohídek. Žádost o posudek – jeho obsah.
Posudek a jeho obsah. Možnost uplatnění námitek do výroku.

ZÁKONÍK PRÁCE 2022:
Uzavírání pracovněprávních vztahů. Náležitosti pracovní smlouvy. Informování o obsahu pracovního poměru. Zkušební doba. Uzavírání PP na dobu určitou, neurčitou. Dohody o pracích mimo pracovní poměr 2021. Doporučené vzory (obsah).
Změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci.
Skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy, zásadní změny v  doručování písemností a možné formy. Obsah a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání. Pracovní posudek. Archivace spisů po skončení pracovně právního vztahu ( mzdové listy, osobní spis, výplatní pásky atd…. Doporučený vzor – archivační a skartační řád.

Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody 2022:
Určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy pojem čtyř směnný provoz, práce z domova a nastavení zásadních pravidel – teleworking, hommeworking – pojmy, dny pracovního klidu, přestávky v práci, práce přesčas, práce v noci a pracovní pohotovost. Novinky v pružné pracovní době. Evidence o pracovní době § 96 Zákoníku práce. Na co se zaměřuje inspektorát práce.

Dovolená 2022 –
převody dovolené z roku 2021 do roku 2022, čerpání dovolené a její principy, které musí dodržet zaměstnavatel, ale i zaměstnanec.
Zvláštní specifické postupy při výpočtu dovolené (nerovnoměrná pracovní doba, kratší úvazky, mateřská dovolená a dovolená).
Krácení dovolené při neomluvené absenci. Náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou. Praktické poznatky a příklady výpočtů dovolené.

Překážky v práci – na straně zaměstnavatele a zaměstnance.
Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu. Překážky v práci podle zákoníku práce – obecný zájem, dávky nemocenského pojištění, jako překážka v práci. Rodičovský příspěvek. Překážky v práci na straně zaměstnavatele. Placené volno na akce pro děti a mládež – vedoucí táborů…

Náhrady škody v roce 2022 – pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce. Nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů. Odškodňování úrazů a nemocí z povolání. Výpočty újmy na zdraví podle zákoníku práce.
Změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb – zřízení pomníku.

Agenturní zaměstnávání – Zákon o zaměstnanosti a zákoník práce dohoda mezi uživatelem a agenturou práce. Doporučený vzor smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce. Další důležité informace podle zákona o zaměstnanosti.

2. den
Odměňování zaměstnanců – mzda, plat, odměna 2022:
Zařazování zaměstnanců – mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr. Právní předpisy. Minimální zaručená mzda, smluvní mzda. Co není mzdou, platem. Zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí. Další možné příplatky k tarifnímu platu. Odměna za pracovní pohotovost. Praktická ukázka výpočtů mzdy, platu, nebo odměny.

Průměrný výdělek:
Rozhodné období, započitatelný výdělek, formy průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek, zvláštní výpočty průměrného výdělku, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce.

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022:
Srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle zákoníku práce, občanského soudního řádu. Další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy. Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek • dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1. 1. 2022.
Insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře.
Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od roku 2022 • provádění srážek • sleva na dani za zastavenou exekuci • chráněný účet dlužníka a povinnosti zaměstnavatelů • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům • celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.

Zaměstnávání občanů EU a cizinců od roku 2022 – základní nejdůležitější informace o povinnostech zaměstnavatelů vůči jednotlivým institucím a povinnosti samotných občanů EU a cizinců.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění • zákon o nemocenském pojištění – výtah nejdůležitějších změn pro rok 2022.

Další důležité informace – problematika programu ANTIVIRUS B od 1. 11. do 28. 2. 2022 a jeho možné prodloužení až do 30. 6. 2022.
Antivirus A – příspěvek za karanténu nebo izolaci s účiností od 28. 2. 2022.
Krizové ošetřovné.
Příspěvek v době nařízené karanténě, nebo izolaci tzv. Izolačka – s účinností od 23. 12. 2021 do 28. 2. 2022.
Příspěvek v době částečné práce – tzv. Kurzarbeit – základní informace.
Názorné ukázky výpočtů příspěvku v době karantény nebo izolace.
Testování zaměstnanců a postupy zaměstnavatelů podle Opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. 12. 2021.

Aktuální informace v oblasti pandemie COVID a to podle vývoje přijímaných opatření ke dni konání akce.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Tento aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat mzdovou agendu.

Přínos/cíl

Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

4 890 Kč bez DPH

5 917 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

21. 6. 2022
Praha
21. 6. 2022
Online

Cenové varianty

2203650

4 890 Kč

cena bez DPH

5 917 Kč

cena s DPH

220365A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 291 Kč

cena bez DPH

11 242 Kč

cena s DPH

220365B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

13 203 Kč

cena bez DPH

15 976 Kč

cena s DPH

220365C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

16 626 Kč

cena bez DPH

20 117 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

17. 5. 2022

Praha

48 hod

18 190 Kč

cena bez DPH

IES Prezenčně

17. 5. 2022

Praha

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

17. 5. 2022

Online

48 hod

18 190 Kč

cena bez DPH

IES Online

17. 5. 2022

Online

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Online

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo