Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023

Prezenčně

…s důrazem na zkušenosti a aktuální trendy ve výkladové praxi.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Lektoři

JUDr. Petr Bukovjan

JUDr. Petr Bukovjan

Detail lektora

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Detail lektora

Termín

6. – 7. 12. 2022; 9:00–14:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

10

Program

Konkrétní obsah bude představen a postupně aktualizován s ohledem na vývoj pracovněprávní legislativy a problémové otázky, na které narážejí lektoři ve své praxi nebo které se diskutují mezi lidmi zabývajícími se pracovním právem.

1. den
6. 12. 2022; 9:00–14:00 • JUDr. Petr Bukovjan
• připravované změny v zákoníku práce pro rok 2023:
informační povinnost zaměstnavatele – rozšíření a upřesnění povinných údajů, zkrácení lhůty pro podání informace nebo její změny atd.,
zpřísnění právní úpravy dohod o pracích konaných mimo PP – povinnost rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu, vznik práva na pracovní volno při překážkách v práci, na dovolenou nebo na příplatek za noční práci a za práci v sobotu a v neděli, evidence odpracované doby atd.,
– změny v právní úpravě kratší pracovní doby, nepřetržitých odpočinků nebo rodičovské dovolené,
• související změny v dalších právních předpisech – změny v zákoně o inspekci práce co do znění skutkových podstat přestupků a výše pokut za porušení povinností,
změny a problémy v oblasti pracovnělékařských služeb – novela prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. (změny v právní úpravě zejména vstupních a periodických lékařských prohlídek), dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pracovněprávní následky s tím spojené (povaha překážky v práci, převedení na jinou práci, rozvázání pracovního poměru) apod.,
převod nevyčerpané dovolené do dalšího kalendářního roku – povinnosti zaměstnavatele, podmínky, rizika atd.,
vybrané problémy spojené se skončením PP – zrušení pracovního poměru ve zkušební době a zákaz diskriminace, jak pracovat se zákazem výpovědi, kdy je a kdy není zaměstnanec nadbytečný apod.,
překážka v práci na straně zaměstnance, nebo na straně zaměstnavatele? – správné posouzení povahy překážky v práci a práva zaměstnance na náhradu mzdy (platu) na konkrétních příkladech,
• přehled aktuálních rozhodnutí českých soudů a jejich dopad na praxi,
aktuální výkladová stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

Diskuze a zodpovězení dotazů účastníků.

2. den
7. 12. 2022; 9:00–14:00 • JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
• změny v právní úpravě odměňování zaměstnanců – nová výše minimální mzdy, nejnižších úrovní zaručené mzdy a platových tarifů a pracovněprávní souvislosti,
valorizace cestovních náhrad, valorizace průměrné mzdy pro účely náhrady škody a náhrady mzdy při pracovním volnu související s akcí pro děti a mládež,
• připravované změny v zákoníku práce pro rok 2023:
home office (práce na dálku) – povinné náležitosti dohody, vypověditelnost, možnost výjimečně nařídit práci na dálku, nově povinné poskytování paušálních náhrad ve stanovené minimální výši, jejich valorizace a daňová uznatelnost, výjimky z hlediska organizace práce a pracovní doby,
doručování písemností – zúžení okruhu písemností doručovaných povinně do vlastních rukou zaměstnance, rozšíření možností doručovat elektronicky, změny v doručování písemností zaměstnancem, řešení sporných situací,
– změny v oblasti žádostí o úpravu pracovní doby pečujících osob – zaměstnankyně a zaměstnanci s dětmi, těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby, příklady z praxe,
• související změny v dalších právních předpisech – změny v zákoně o inspekci práce, změny v občanském soudním řádu atd.,
• připravovaná nová právní úprava tzv. whistle-blowingu,
• poučení z chyb v oblasti pracovní doby – nesprávná práce s fondem pracovní doby dle plánovacího kalendáře, více rozvrhů pracovní doby, rozvržení pracovní doby s ohledem na svátky, nesprávné posuzování a placení práce přesčas, nevhodné délky vyrovnávacích období atd.,
• praktické problémy při využívání tzv. elektronických pomocníků v pracovněprávních vztazích – problémy související s elektronickými docházkovými systémy, elektronické rozvrhování pracovní doby, elektronická výplatní páska, monitoring zaměstnanců aj.,
• praktické problémy při využívání kvalifikačních dohod – prohlubování versus zvyšování kvalifikace, jak správně na obsahové náležitosti dohody, poučení na příkladech z praxe,
• přehled aktuálních rozhodnutí Soudního dvora EU a jejich dopad na praxi.

Diskuze a zodpovězení dotazů účastníků.

Určeno

Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva ze soukromého i veřejného sektoru, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídicím pracovníkům.
Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva.

Přínos/cíl

Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy, s výkladovými trendy, stanovisky a judikaturou vyšších soudů – budete se tak lépe orientovat v problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce. Výklad bude zacílen tak, aby byl použitelný pro pracovněprávní praxi.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

4 590 Kč bez DPH

5 554 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

6. 12. 2022
Praha
6. 12. 2022
Online

Cenové varianty

2204890

4 590 Kč

cena bez DPH

5 554 Kč

cena s DPH

220489A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8 721 Kč

cena bez DPH

10 552 Kč

cena s DPH

220489B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

12 393 Kč

cena bez DPH

14 996 Kč

cena s DPH

220489C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

15 606 Kč

cena bez DPH

18 883 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo