Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti – on-line seminář

Online + záznam MV ČR

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-1038/2022.

Lektoři

Ing. Miroslava Pýchová

Ing. Miroslava Pýchová

Detail lektora

Termín

25. 4. 2023; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

5

Program

• zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost,
• příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole,
• příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti,
• neobvyklé smlouvy, rizika v důsledku chyb ve smlouvách,
• hospodárnost a rizika vyčleňování činností mimo organizaci,
• auditní a kontrolní postupy,
• příklady rizik v činnosti organizací, rizika kontrolora nebo interního auditora,
• ustanovení o rizicích v právních předpisech a standardech,
• obdržené stížnosti a podněty – upozornění na rizika.

Diskuze a zodpovídání dotazů.

Určeno

Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit ve státních orgánech, obcích, krajích, příspěvkových organizacích, u příjemců veřejné finanční podpory a v dalších subjektech, a také pro auditory, kteří poskytují služby orgánům veřejné správy.

Přínos/cíl

Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření.

Poznámka

Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou.

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu.

S tématem souvisí také kurz „Průběh kontroly u příjemců dotací“ konaný dne 7. 2. 2023.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

2 590 Kč bez DPH

2 590 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

25. 4. 2023
Online

Cenové varianty

23A6100

cena je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

2 590 Kč

cena bez DPH

2 590 Kč

cena s DPH

23A610A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 921 Kč

cena bez DPH

4 921 Kč

cena s DPH

23A610B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 993 Kč

cena bez DPH

6 993 Kč

cena s DPH

23A610C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8 806 Kč

cena bez DPH

8 806 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo