Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce

Co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce o veřejné finanční podpoře, její kontrole a prominutí odvodu.
Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-280/2019.

Lektoři

Ing. Miroslava Pýchová

Ing. Miroslava Pýchová

Detail lektora

MV ČR

Termín

12. 10. 2021; 9:00–14:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

5

+

2 190 Kč

2 190 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

• pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj.,
• úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, v zákoně č. 218/2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250/2000 Sb.,
změny u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 a od 1. 1. 2022,
• pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací, změny od června 2020,
oblasti státní dotační politiky v roce 2021 a 2022,
• obdobná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí a krajů: Výzva příjemci k  provedení opatření k nápravě, bagatelní výše porušení rozpočtové kázně, kdy se odvod neuloží aj.,
• pravidla poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji, žádost o dotaci, zveřejnění programu a smlouvy o poskytnuté dotaci,
• orgány, které mohou kontrolovat dotace,
• přehled práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných,
• jak napsat žádost o prominutí odvodu,
• jaké možnosti má kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly,
• trestné činy při poskytnutí a použití dotací.

Určeno

Určeno pracovníkům finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy, kontrolorům a příjemcům dotací z veřejných rozpočtů.

Přínos/cíl

Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu. Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou, právní předpisy a osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Samozřejmostí je občerstvení pro každého účastníka. Téma navazuje na kurz „Průběh kontroly u příjemců dotací“ dne 21. 9. 2021 a „Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů“ dne 2. 11. 2021, kde budou detailně vysvětlena práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

12. 10. 2021
Praha
12. 10. 2021
Online

Cenové varianty

2106280

cena je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

2 190 Kč

cena bez s DPH

2 190 Kč

cena s DPH

210628A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 161 Kč

cena bez s DPH

4 161 Kč

cena s DPH

210628B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 913 Kč

cena bez s DPH

5 913 Kč

cena s DPH

210628C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 446 Kč

cena bez s DPH

7 446 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo