Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé

Prezenčně

Lektoři

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Detail lektora

Termín

6. – 8. 9. 2022; 1. a 2. den 9:00–17:00, 3. den 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

20

Program

Zopakování základních metodických prvků účetnictví a všeobecně uznávaných účetních zásad a předpokladů ve vazbě na právní úpravu účetnictví v ČR:
• účetní doklady,
• účetní knihy,
• účtová osnova (rychlá orientace v účtové osnově), účtový rozvrh,
• východiska oceňování aktiv a závazků v ČR,
• účetní systém s druhovým a účelovým členěním nákladů (jednookruhový účetní systém, základní východiska dvouokruhového účetního systému), sestavení účetní závěrky.

Výklad oceňování, účtování, inventarizace a vykazování jednotlivých oblastí aktiv a pasiv:
• dlouhodobá aktiva hmotná a nehmotná,
• zásoby,
• zúčtovací vztahy (s dodavateli, odběrateli, zaměstnanci), problematika ohrožené dobytnosti pohledávek a její daňové konsekvence,
• finanční aktiva v dlouhodobých a krátkodobých aktivech (základní východiska klasifikace, oceňování a účtování),
• kursové rozdíly,
• časové rozlišování,
• dohadné položky aktivní a pasivní,
• rezervy, dlouhodobé závazky,
• splatná a odložená daň,
• vlastní kapitál (členění vlastního kapitálu v účetnictví, rozdělování výsledku hospodaření, zvyšování a snižování základního kapitálu, vykazování).

Výklad obsahu jednotlivých skupin účtů nákladů (5. účtová třída) a účtů výnosů (6. účtová třída).

Účetní uzávěrky a závěrka:
• přípravné práce, účetní uzávěrka,
• sestavení účetních výkazů.

Určeno

Seminář je vhodný pro všechny, kteří jsou seznámeni se základy účetnictví a chtějí své znalosti dále rozvíjet.

Přínos/cíl

Po absolvování semináře budete schopni zvládnout zaúčtování běžných účetních transakcí, se kterými se můžete setkat v obchodních či výrobních podnicích, a sestavit účetní závěrku.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

8 490 Kč bez DPH

10 273 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

6. 9. 2022
Praha

Cenové varianty

2202450

8 490 Kč

cena bez DPH

10 273 Kč

cena s DPH

220245A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

16 131 Kč

cena bez DPH

19 519 Kč

cena s DPH

220245B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

22 923 Kč

cena bez DPH

27 737 Kč

cena s DPH

220245C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

28 866 Kč

cena bez DPH

34 928 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo